Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Leva vidare-grupp

Leva vidare-gruppen är för dig som förlorat en make/make och kanske behöver lite extra stöd och gemenskap med andra i samma situation. I gruppen finns också präst och diakon.

Personliga inbjudningar skickas ut men du kan också självklart kontakta Gunlög Fåglefelt som samordnar pastoratets Leva vidare-grupp eller kontakta någon av pastoratets diakoner för samtal eller mer information.

Kontakt diakoni

mail: clara.linderland@svenskakyrkan.se
tel. 0511-265 27

mail: gunlog.faglefelt@svenskakyrkan.se
tel: 0511-265 20

mail: eddy.normark@svenskakyrkan.se
tel. 0511-265 21