Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Leva vidare-grupp

Leva vidare-gruppen är för dig som förlorat en make/make och kanske behöver lite extra stöd och gemenskap med andra i samma situation. I gruppen finns också präst och diakon.

Personliga inbjudningar skickas ut men du kan också självklart kontakta någon av pastoratets diakoner för mer information.

Kontakt diakoni

mail: Clara Linderland
tel. 0511-265 27

mail: Gunlög Fåglefelt
tel: 0511-265 20