Foto: Gustaf Hellsing/IKON

Leva vidare-grupp

Leva vidare-gruppen är för dig som förlorat en make/make och kanske behöver lite extra stöd och gemenskap med andra i samma situation. I gruppen finns också präst och diakon.

Personliga inbjudningar skickas ut men du kan också självklart kontakta diakon Ingela Tidqvist Karlén tel. 0511-265 20 eller diakon Åsa Wikman, tel. 0511-265 21 för mer information.

Kontakt Åsa Wikman

tel: 0511-265 21
mail: Åsa Wikman

Kontakt Ingela Tidqvist Karlén

tel: 0511-265 20
mail: Ingela Tidqvist Karlén