Foto: Pixabay

Mötesplats Nikolai, Skara

Mötesplats Nikolai
Mötesplats Nikolai ställer om i höst! Vi kan inte mötas som vanligt i Nikolaigården. Det blir bara en grupp som kommer ses på plats, de två andra möts virtuellt eller brevledes. Välkommen att vara med på ett annorlunda sätt!

Höstens studiecirklar:
Hur förlåter man?
Gläd er!
Nyfiken på kristen tro.

Höstens föreläsningar:
Tre miniföreläsningar á 15 minuter med domprost Robert Lorentzon.
Föreläsningarna läggs ut på hemsidan och facebook.
30 september - ”Folkkyrkan - från vision till verklighet”
14 oktober - ”Delar av en och samma kropp” - en introduktion till samfundskap.
18 november (Obs! nytt datum)- ”Att leva i Guds förbund - en vandring genom Guds löften”

Klicka för mer information om Mötesplats Nikolai...

Ingen kostnad.
Anmälan senast måndag 21 september (gärna på e-post) till:
tel. 0511-265 10 eller brittmarie.hjerten@svenskakyrkan.se 
Uppge namn, adress, telefon, e-postadress och ev. allergi samt önskad grupp.