Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mötesplats Nikolai, Skara

Mötesplats Nikolai
Nikolaigården, Skara, 5ggr på onsdagar jämna veckor
kl.18.30–20.30, start höst 2019 ännu ej klart

Vi börjar gemensamt med god och värmande soppa och sedan delar vi oss i grupper. Vilken grupp passar dig?

Grupper för hösten 2019 kommer inom kort.

Anmälan till samtliga grupper: tel. 0511-265 00 eller skara.pastorat@svenskakyrkan.se 
Ange namn, grupp, telefon och ev. allergi.