Foto: Pixabay

Mötesplats Nikolai, Skara

Mötesplats Nikolai
Mötesplats Nikolai erbjuder olika sätt att mötas i vår! En grupp ses på plats, en på promenad och de två andra möts virtuellt eller brevledes.

Bibelns kvinnor - webbsänd föreläsning
Föreläsningen ”Bibelns kvinnor” med Charlotte Frycklund webbsänds från Skara domkyrka via Vimeo, YouTube och Facebook. I samarbete med KViSK, Kvinnor i Svenska kyrkan, Skara stift och Sensus.
Klicka och läs mer om föreläsningen…
Länkar till webbsändningen:
Skara domkyrka på Vimeo
Skara domkyrka på YouTube
Skara domkyrka på Facebook


Information och frågor kring Mötesplats Nikolai:
Britt-Marie Hjertén, präst, tel. 0511-265 10 eller brittmarie.hjerten@svenskakyrkan.se