Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mötesplats Nikolai, Skara

Mötesplats Nikolai
Varannan onsdag jämna veckor kl. 18.30-20.30 i Nikolaigården, Skara
Datum våren 2020: 5 februari, 19 februari, 4 mars, 18 mars, 1 april. 

Vi börjar gemensamt med en värmande soppa och delar sedan in oss i grupper. Vilken grupp passar dig?

Vandring till fler platser i Gamla Testamentet.
Hur förlåter man?
Varför gör vi på detta viset? - om gudstjänstens olika delar och ursprung.

Klicka för mer information om grupperna...

Ingen kostnad.
Anmälan senast måndag 3 februari till:
tel. 0511-265 10 eller brittmarie.hjerten@svenskakyrkan.se 
Uppge namn, adress, telefon, e-postadress och ev. allergi samt önskad grupp.