Foto: Pixabay

Mötesplats Nikolai, Skara

Mötesplats Nikolai
Mötesplats Nikolai inbjuder hösten 2021 till tre studiecirklar och två öppna föreläsningar. Mer information kommer inom kort.

 

Information och frågor kring Mötesplats Nikolai:
Britt-Marie Hjertén, präst, tel. 0511-265 10 eller brittmarie.hjerten@svenskakyrkan.se