Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mötesplats Nikolai, Skara

Mötesplats Nikolai
Nikolaigården, Skara, 5ggr på onsdagar jämna veckor
kl.18.30–20.30, start 23 januari 2019

Vi börjar gemensamt med god och värmande soppa och sedan delar vi oss i grupper. Vilken grupp passar dig?

5 grundstenar i kristen tro - för dig som är nyfiken och vill veta mer
Ledare: Ingela Tidqvist Karlén tel. 0511-265 20 och
Åsa Wikman tel. 0511-265 21

Bibelsamtal - andliga förebilder
Ledare: Håkan Brattgård, tel. 070-346 15 53

Iotakors – tillsammans med andra målar du iotakors för att fläta samman ditt eget liv med Jesu liv.
Ledare: Stina Järvinen, tel. 0511-265 54

Anmälan till samtliga grupper: tel. 0511-265 00 eller skara.pastorat@svenskakyrkan.se 
Ange namn, grupp, telefon och ev. allergi.

Föreläsningar i vår
onsdagar kl. 18.30-20.00. Soppa serveras från kl. 18.30, ingen anmälan behövs.
27 februari - Konsten att bli vän med nåden
Jesper Svartvik, professor i Gamla Testamentet föreläser utifrån sin bok med samma namn.
13 mars - Får jag be om största möjliga tystnad
Britt-Marie Hjertén, präst i församlingen, som för några år sedan genomgick en 30 dagars tyst retreat på St Buenos retreatcenter, berättar om sina upplevelser.

Välkommen!

Samarrangemang mellan Svenska kyrkan, Skara och Studieförbundet Vuxenskolan.

Klicka och läs blad om Mötesplats Nikolai...

Klicka och läs mer om föreläsningar på Mötesplats Nikolai...