Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Mötesplats Nikolai, Skara

Mötesplats Nikolai
Varannan onsdag ojämna veckor kl. 18.30-20.30 i Nikolaigården, Skara
Datum hösten 2019: 9 okt, 23 okt, 6 nov, 20 nov, 4 dec 

Vi börjar gemensamt med god och värmande soppa och sedan delar vi oss i grupper. Vilken av höstens grupper intresserar dig?

Vandring till några platser i Gamla Testamentet.
Hur förlåter man?
Bön, helt enkelt.

Klicka för mer information om grupperna...

Ingen kostnad.
Anmälan senast måndag 7 oktober till:
tel. 0511-265 10 eller brittmarie.hjerten@svenskakyrkan.se 
Ange namn, grupp, telefon och ev. allergi.