Foto: Pixabay

Mötesplats Nikolai, Skara

Mötesplats Nikolai
Vilka möjligheter som ges att träffas för bibelstudier under 2021 är ännu oklart p.g.a. coronapandemin.

Miniföreläsningarna med domprost Robert Lorentzon hösten 2020 finns att se digitalt. 
Föreläsningarna visas via Vimeo. Klicka här...
30 september - ”Folkkyrkan - från vision till verklighet”
14 oktober - ”Delar av en och samma kropp” - en introduktion till samfundskap.
25 november - ”Att leva i Guds förbund - en vandring genom Guds löften”

Information och frågor kring Mötesplats Nikolai:
Britt-Marie Hjertén, präst, tel. 0511-265 10 eller brittmarie.hjerten@svenskakyrkan.se