Meny

Mötesplats Nikolai, Skara

Mötesplats Nikolai
Varannan onsdag jämna veckor kl. 18.30-20.30 i Nikolaigården, Skara
Datum våren 2020: 5 februari, 19 februari, 4 mars, 18 mars, 1 april. 

Vi börjar gemensamt med en värmande soppa och delar sedan in oss i grupper. Vilken grupp passar dig?

Vandring till fler platser i Gamla Testamentet.
Hur förlåter man?
Varför gör vi på detta viset? - om gudstjänstens olika delar och ursprung.

Klicka för mer information om grupperna...

Ingen kostnad.
Anmälan senast måndag 3 februari till:
tel. 0511-265 10 eller brittmarie.hjerten@svenskakyrkan.se 
Uppge namn, adress, telefon, e-postadress och ev. allergi samt önskad grupp.