Händene kyrka
Foto: Anna Theander

Händene kyrka

Händene ligger endast 5 km från Skara och "går inpå dörrarna av Skara stad", som det står i en gammal skrift.
Kyrkan är till sina äldsta delar från romansk tid.
Ett flertal ombyggnader har under århundradena ägt rum.
På 1600-talet utfördes en till- och ombyggnad, 1833 en omfattande restaurering och 1912 en utvidgning av koret och en tillbyggnad av sakristian.

Den mindre kyrkklockan är från medeltiden och den större från 1528 har inskriptionen "Sancte Johannes ora pro nobis". Textilier från 1600-, 1700- och 1800-talen har konserverats och förvaras i kyrkan.
Kyrkhandböcker från 1600-talet till våra dagar finns bevarade.

Andra intressanta inventarier är ett medeltida altarskåp med Madonnan och barnet, dopfunten från medeltiden och altartavlan, föreställande Emmausvandringen, målad av A.G. Lundblad i samband med restaureringen 1912.

Snabbfakta om Händene kyrka

Händene kyrka har romanskt ursprung men har byggts om flera gånger genom århundradena. Från medeltiden har bevarats dopfunten och ett medeltida altarskåp. Altartavlan med Emmausvandringen målades 1914 av A.G. Lundblad.

Drygt 100 personer får plats i Händene kyrka.

Kontakt Händene kyrka

Boka dop och vigsel:
Kyrkans hus, Skara, tel. 0511-265 00

Begravning och gravar:
Kyrkogårdsförvaltningen, tel. 0511-265 40

Besöka kyrkan utanför gudstjänsttid:
Inger Svensson tel. 0511-189 43

Vill du veta mer om Händene kyrka?

Mer om Händene kyrka finns att läsa i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Klicka här!