kyrkogård Varnhem
Foto: Skara pastorat

Gravskötsel

Kyrkogårdsförvaltningen hjälper till med gravskötslar och sköter om kyrkogårdarnas allmänna ytor.

Här finns lång erfarenhet av gravskötsel och vi tillhandahåller tjänster och kunskap till alla som behöver hjälp med detta. 

Tjänsterna, som erbjuds till självkostnadspris, omfattar till exempel skötselåtaganden, årsvis eller för längre tid. Utöver gravskötsel erbjuds som tillägg vårplantering med penséer, lökplantering, sommarplantering, plantering med perenna växter om du önskar, höstplantering med bland annat ljung, höstsmyckning med granrisdekoration, krans, ljus etc.

Våra 17 kyrkogårdar är:
Händene, Bjärklunda, Synnerby, Marum, Västra Gerum, Vinköl, Skallmeja, Stenum, Norra Ving, Skärv, Skånings-Åsaka, Varnhem, Norra Lundby, Eggby, Öglunda, Marie kyrkogård och Gamla kyrkogården i Skara.

Marie kyrkogård

Biologisk mångfald och minskade växthusgaser

Under säsongen 2023 gör Kyrkogårdsförvaltningen i Skara pastorat tillsammans med naturbruksskolan Uddetorp ett försök att bli helt fria från torv. Löv och grenar från kyrkogårdarna samlas ihop för att komposteras och så småningom komma tillbaka ut i planteringar, häckar och på övriga gräsytor. Eftersom det är ett försök kan det innebära lite mer ogräs än tidigare. Utvärdering kommer att ske efter säsongen. Klicka för mer information...

Gravlyktor i glas tas bort

Gravlyktor i glas Foto: Svenska kyrkan Skara

Kyrkogården har haft tillbud med trasiga lyktor som gett glassplitter i och utanför graven. Lyktor i glas kan tappas, välta eller frysa sönder och glasbitar kan skada de som arbetar på eller besöker kyrkogården. För att ingen ska komma till skada har därför beslutats att gravlyktor i glas plockas bort. Använd istället lyktor i metall eller plast med små fönster som är skyddade men undvik lyktor helt i glas. 
För mer information kontakta kyrkogårdsförvaltningen tel. 0511-265 40

Avgifter för gravskötsel

På kyrkogården utförs en rad tjänster till självkostnadspris.
Läs mer i Prislista 2024 (pdf-fil)

Din hjälp behövs

Det kan hända att det står en skylt på gravplatsen där vi ber anhöriga eller andra att ta kontakt med kyrkogårdsförvaltningen angående gravplatsen. Oftast är det så att det saknas gravrättsinnehavare. När dessa skyltar sätts upp har vi gjort alla möjliga efterforskningar men inte lyckats få tag i någon som har kännedom om gravplatsen. Därför ber vi er om hjälp.

Kontakt Kyrkogårdsförvaltning

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara

Postadress: Malmgatan 3A, 532 31 Skara

Expedition Marie kyrkogård: Helgfri månd-fred 8.00-12.00
Linda Florin & Annelie Karlsson tel: 0511-265 40 
mail: skara.kgf@svenskakyrkan.se


Fastighets- och kyrkogårdschef
Mikael Lidén tel: 0511-265 41
mail: mikael.liden@svenskakyrkan.se