kista med bårtäcke
Foto: Skara pastorat

Begravningsavgift

Svenska kyrkan har idag statens uppdrag att sköta begravningsverksamheten i nästan hela landet. 
 
Den första januari 2016 infördes enhetlig begravningsavgift i Sverige. Det innebär att alla som är folkbokförda i Sverige, och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst, betalar samma procentsats av sin inkomst i begravningsavgift. Den enhetliga avgiften togs ut från 2017 och syntes på skattsedeln från 2018.
Det är riksdagen som har beslutat om enhetlig begravningsavgift. Nivån på avgiftssatsen beslutades av Kammarkollegiet i november 2016. Boende i Stockholm och Tranås är undantagna. I Stockholm och Tranås är begravningsverksamheten kommunal. För aktuell begravningsavgift se Skatteverkets hemsida.
Den som är medlem i Svenska kyrkan betalar även en kyrkoavgift.
 
För begravningsavgiften sköter kyrkogårdsförvaltningen om kyrkogårdarna och svarar för tillgång till begravningslokal och gravplats åt alla. Detta innebär också att vi skall tillhandahålla lokal utan religiösa symboler om så önskas.

Den som tillhör Svenska kyrkan har rätt att begravas i Svenska kyrkans ordning, i en begravningsgudstjänst med präst och musiker i någon av pastoratets kyrkor.
En utgångspunkt är att den som inte  tillhör Svenska kyrkan inte vill ha en kyrklig begravning utan väljer en borgerlig. Finns det särskilda skäl kan en kyrklig begravning ändå ske.

Sedan mars 2006 finns Marie begravningskapell på Marie kyrkogård. Denna lokal för avskedstagande är formad så att alla skall kunna vara där med sin egen livs- eller trosåskådning. Det ingår i begravningsavgiften att få tillgång till Marie begravningskapell.


Kostnadsfria tjänster som ingår i begravningsavgiften:

Bisättning
I ett särskilt rum i begravningskapellet på Marie kyrkogård bisättes (förvaras) kistan med stoftet i avvaktan på begravning. I byggnaden finns även ett visningsrum.

Transport och kremering
Transport i samband med bisättning, begravning, kremering och gravsättning är kostnadsfria för dödsboet, liksom kremering som sker i krematoriet i Lidköping.

Upplåtelse av kyrka eller begravningskapell
För medlem i Svenska kyrkan upplåtes pastoratets kyrkor för begravningsgudstjänst. Begravningskapellet på Marie kyrkogård har plats för ca 90 begravningsgäster och upplåtes både för medlemmar och icke medlemmar i Svenska kyrkan.

Begravningsförrättare och tjänstgörande personal

Vid begravningsgudstjänst tjänstgör präst och organist. Vid borgerlig begravning tjänstgör borgerlig begravningsförrättare.

Kontakt Kyrkogårdsförvaltning

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara

Postadress: Malmgatan 3A, 532 31 Skara

Expedition Marie kyrkogård: Helgfri månd-fred 8.00-12.00
Linda Florin & Annelie Karlsson tel: 0511-265 40 
mail: skara.kgf@svenskakyrkan.se


Fastighets- och kyrkogårdschef
Mikael Lidén tel: 0511-265 41
mail: mikael.liden@svenskakyrkan.se