Foto: kloxklox/pixabay

Diakoni och stöd i vardagen

Kraften och förebilden för Svenska kyrkans diakoni finns i evangeliet om Jesus Kristus. I berättelserna om honom framträder en människa som gav sig själv i tjänst för andra. Samma uppdrag är givet åt kyrkan och alla kristna.

Diakoni betyder tjänst och innebär omsorg om medmänniskan i livets olika situationer. Det är den kristna tron omsatt i praktisk handling. Omsorgen om enskilda individer och arbetet för att förbättra samhället behöver gå hand i hand. De är båda uttryck för kyrkans diakoni. Det handlar om att erbjuda helande miljöer, att ge röst åt svaga och protestera mot övergrepp. Människors behov får avgöra vilka insatser som måste göras.

Skara pastorat har som mål för den diakonala uppgiften att verka för en diakonal närvaro och medvetenhet i församlingen genom att erbjuda människor mötesplatser och finnas till för människor i alla åldrar som behöver samtal och stöd. I uppgiften ingår också att uppmuntra till ett gemensamt ansvar och omsorg om varandra. Tillsammans utgör vi ju Kristi kropp.

Diakonerna i Skara pastorat arbetar bland annat med:

• Enskilda samtal
• Sorgeuppföljning  
• Diakonihuset Planeten
• Gemenskapsgrupper
• Verksamhet som inkluderar nyanlända
 
Diakoniexpedition:
Vill du samtala med någon av våra diakoner, få ansökningar till fonder, hjälp med kopiering eller med en matkasse - boka en tid via telefon eller kom till Diakoniexpeditionen i Nikolaigården (bakom Kyrkans Hus) tisdagar kl. 14.00-16.00. OBS! Diakoniexpeditionen är stängd 27 december och 3 januari.

Diakonihuset Planeten
Planeten är en diakonal mötesplats där människor i livets alla situationer kan bygga gemenskap och få stöd och hjälp. Här finns god gemenskap, gamla och nya vänner, aktiviteter och gott fika. Planeten är också ett frivilligcentrum som öppnar möjligheter för den som vill göra en insats för sina medmänniskor.  
Här kan du läsa mer om Planeten.

Vill du på något sätt vara delaktig i församlingens diakoniarbete?
Hör gärna av dig till någon av pastoratets diakoner: 

Kontakt diakoni

mail: Clara Linderland
tel. 0511-265 27

mail: Gunlög Fåglefelt
tel: 0511-265 20