Foto: Skara pastorat

Stickcafé i Ardala

Alla handarbetsvänner är välkomna till stickcaféet i S:ta Annagården.

Träffarna sker varje onsdag kl. 13.30-15.30.
Ta med ditt handarbete och kom! Eller kom ändå!

Vill du veta mer, hör av dig!

Stickcafé i Ardala

Tid: Onsdagar kl. 13.30-15.30
Plats: S:ta Annagården, Ardala

Kontakt Gunlög Fåglefelt

tel: 0511-265 20
mail: gunlog.faglefelt@svenskakyrkan.se