Foto: Skara pastorat

Stickcafé i Ardala

Tag kontakt för vad som gäller under 2021 på grund av coronapandemin.

Alla handarbetsvänner är välkomna till stickcaféet i S:ta Annagården.

Träffarna sker varje onsdagar, från kl. 13.30.
Ta med ditt handarbete och kom!

Vill du veta mer, ring Ingela, tel. 0511-265 20

Stickcaféet Ardala

Tid: Onsdagar jämna veckor 13.30
Plats: S:ta Annagården, Ardala

Kontakt Ingela Tidqvist Karlén

tel: 0511-265 20
mail: Ingela Tidqvist Karlén