Församlingar och organisation

Församlingar

Skara pastorat består av tre församlingar indelade i tre arbetsområden - Skara, Ardala och Valle. (Valle församling består av tidigare Varnhem, Eggby-Öglunda och Axvalls församlingar som slogs ihop inför 2018).

Kyrkor i arbetsområde Skara - Skara domkyrka

Kyrkor i arbetsområde Ardala - Synnerby kyrka, Skallmeja kyrka, Västra Gerums kyrka, Marums kyrka, Vinköls kyrka, Bjärklunda kyrka och Händene kyrka.

Kyrkor i arbetsområde Valle - Varnhems kyrka, Norra Lundby kyrka, Eggby kyrka och Öglunda kyrka. Norra Vings kyrka, Skärv kyrka, Stenums kyrka och Skånings-Åsaka kyrka

Organisation

Församlingsråden ansvarar tillsammans med församlingspersonalen att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda. Församlingens grundläggande uppgift är, enligt kyrkoordningen, att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Församlingarna beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten.

Kyrkofullmäktige och kyrkorådet skall fördela resurser i form av personal, lokaler och andra medel så att församlingarna kan uppfylla de grundläggande uppgifterna i enlighet med beslutade mål och riktlinjer.
Kyrkorådet är pastoratets styrelse. Fredrik Öhrberg är ordförande.      

Församlingsinstruktion Skara pastorat 2017-2018

Protokoll:


Kyrkofullmäktige

Kyrkorådet

Arbetsutskottet

Kyrkogårdsutskottet

Fastighetsutskottet

Ardala församlingsråd

Skara församlingsråd

Valle församlingsråd

Varnhems församlingsråd

Eggby-Öglunda församlingsråd

Axvalls församlingsråd