Församlingar och organisation

Församlingar

Skara pastorat består av tre församlingar - Skara domkyrkoförsamling, Ardala församling och Valle församling. 

Pastoratet har sjutton kyrkor och kyrkorum.
Skara domkyrkoförsamling - Skara domkyrka.
Ardala församling - Skallmeja kyrka, Västra Gerums kyrka, Marums kyrka, Vinköls kyrka, Bjärklunda kyrka, Händene kyrka och Synnerby kyrka (stängd) samt S:ta Annagårdens kyrksal.
Valle församling - Varnhems klosterkyrka, Norra Lundby kyrka, Eggby kyrka, Öglunda kyrka, Norra Vings kyrka, Skärv kyrka, Stenums kyrka och Skånings-Åsaka kyrka.

Organisation

Kyrkofullmäktige är Skara pastorats högsta beslutande organ.
Kyrkorådet är pastoratets styrelse.
De tre församlingsråden i Ardala församling, Skara domkyrkoförsamling och Valle församling ansvarar tillsammans med församlingspersonalen för att församlingens grundläggande uppgift blir utförda. Församlingens grundläggande uppgift är, enligt kyrkoordningen,
att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas.

Församlingarna beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten.

Kyrkofullmäktige och Kyrkorådet ska fördela resurser i form av personal, lokaler och andra medel så att församlingarna kan uppfylla de grundläggande uppgifterna i enlighet med beslutade mål och riktlinjer.     

Församlingsinstruktion Skara pastorat 2023-2027

Protokoll Kyrkofullmäktige