Församlingar och organisation

Församlingar

Skara pastorat består av tre församlingar indelade i tre arbetsområden - Skara, Ardala och Valle. 

Kyrkor i arbetsområde Skara - Skara domkyrka

Kyrkor i arbetsområde Ardala - Skallmeja kyrka, Västra Gerums kyrka, Marums kyrka, Vinköls kyrka, Bjärklunda kyrka, Händene kyrka och Synnerby kyrka (stängd) samt S:ta Annagårdens kyrksal.

Kyrkor i arbetsområde Valle - Varnhems klosterkyrka, Norra Lundby kyrka, Eggby kyrka, Öglunda kyrka, Norra Vings kyrka, Skärv kyrka, Stenums kyrka och Skånings-Åsaka kyrka

Organisation

Församlingsråden ansvarar tillsammans med församlingspersonalen att församlingens grundläggande uppgifter blir utförda. Församlingens grundläggande uppgift är, enligt kyrkoordningen, att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Församlingarna beslutar om mål och riktlinjer för verksamheten.

Kyrkofullmäktige och kyrkorådet skall fördela resurser i form av personal, lokaler och andra medel så att församlingarna kan uppfylla de grundläggande uppgifterna i enlighet med beslutade mål och riktlinjer.
Kyrkorådet är pastoratets styrelse. Fredrik Öhrberg är ordförande.      

Församlingsinstruktion Skara pastorat 2023-2027

Protokoll:


Kyrkofullmäktige

Kyrkorådet

Arbetsutskottet

Kyrkogårdsutskottet

Fastighetsutskottet

Ardala församlingsråd

Skara församlingsråd

Valle församlingsråd

Varnhems församlingsråd

Eggby-Öglunda församlingsråd

Axvalls församlingsråd