Foto: Magnus Aronson IKON

Juniorer 9-13 år

Efter plugget eller Kyrkans Juniorgrupp finns på flera olika platser i Skaras pastorats församlingar - en träffpunkt för ungdomar - något man gör efter plugget!

Efter plugget passar dig mellan 9 och 13 år. Välkommen!

 

Kontakt Skara pastorat

Skara pastorat
Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465 pg 118706-1
org.nr. 252003-2869

Kyrkans Hus, Skara
Besöksadress:  Malmgatan 3B, Skara
tel. 0511-265 00  mail: skara.pastorat@svenskakyrkan.se
Telefontid helgfri månd-fred 10.00-12.00