Foto: Johannes Frandsen IKON

Öppen förskola

Öppen förskola är en träffpunkt för små barn tillsammans med föräldrar som finns på flera ställen. I Skara pastorat kallas dessa träffpunkter för ”Stor och liten” och finns i Ardala, Skara, Varnhem och Axvall. Du behöver inte anmäla dig till någon av grupperna – det är bara att komma. Läs mer i menyn om varje grupp!
Välkommen tillsammans med ditt barn – eller barnbarn!

Kontakt Skara pastorat

Skara pastorat
Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465 pg 118706-1
org.nr. 252003-2869

Kyrkans Hus, Skara
Besöksadress:  Malmgatan 3B, Skara
tel. 0511-265 00  mail: Skara pastorat
Exp. öppen helgfri månd-fred 10.00-12.00