Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Skara pastorats högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst:

1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget och kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. kyrkorådets och församlingsrådens organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter i kyrkorådet, församlingsråden, valnämnden samt
val av revisorer
5. grunderna för ekonomiska förmåner åt förtroendevalda, och
6. årsredovisning och ansvarsfrihet.  

Kyrkofullmäktige i Skara pastorat består av 28 ledamöter och 10 ersättare.

2022 inleddes den nya fyraåriga mandatperioden. 


Kyrkofullmäktige sammanträder normalt 2 gånger per år.
Under 2022 kommer kyrkofullmäktige att sammanträda den 16 maj och 7 november.

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga.

 

Kyrkofullmäktiges ordförande

Sven-Olof Ask
Malmgatan 41
532 32 Skara

Sven-olof.ask@skara.se