Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Skara pastorats högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst:

  • mål och riktlinjer för verksamheten
  • budget och kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor
  • kyrkorådets och församlingsrådens organisation och verksamhetsformer
  • val av ledamöter i kyrkorådet, församlingsråden och valnämnden
  • val av revisorer 
  • grunderna för ekonomiska förmåner åt förtroendevalda
  • årsredovisning och ansvarsfrihet

Kyrkofullmäktige i Skara pastorat består av 28 ledamöter och 10 ersättare.

2022 inleddes den nya fyraåriga mandatperioden.

Kyrkofullmäktige sammanträder normalt 2 gånger per år. 
2024 års sammanträden är planerade till 13 maj och 11 november.

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga.

Kyrkofullmäktiges protokoll för innevarande mandatperiod hittar du här nedan. Tidigare mandatperiods protokoll finns på kansliet i Kyrkans hus, Skara.

Kyrkofullmäktiges ordförande

Sven-Olof Ask
Malmgatan 41
532 32 Skara

sven-olof.ask@skara.se