Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kyrkofullmäktige

Kyrkofullmäktige är Skara pastorats högsta beslutande organ. Kyrkofullmäktige beslutar i principiella ärenden och i ärenden som på annat sätt är av större vikt, främst:

1. mål och riktlinjer för verksamheten,
2. budget och kyrkoavgift och andra viktiga ekonomiska frågor,
3. kyrkorådets och församlingsrådens organisation och verksamhetsformer,
4. val av ledamöter i kyrkorådet, församlingsråden, valnämnden samt
val av revisorer
5. grunderna för ekonomiska förmåner åt förtroendevalda, och
6. årsredovisning och ansvarsfrihet.  

Kyrkofullmäktige i Skara pastorat består av 28 ledamöter och 10 ersättare.

2018 inleddes den nya fyraåriga mandatperioden. 


Kyrkofullmäktige sammanträder normalt 2 gånger per år.
Under 2020 kommer kyrkofullmäktige att sammanträda den 16 maj, 9 november.

Kyrkofullmäktiges sammanträden är offentliga.

 

Kyrkofullmäktiges ordförande

Mari Lönnerblad
Ivar Widéensgatan 34
532 33 Skara
070-521 73 41
marilonnerblad44@hotmail.com