Foto: Alex & Martin IKON

Vuxen

Som människor får vi växa i tron hela livet. En del har haft den med sedan barnsben, för andra är det här med andlighet något nytt och oupptäckt.

En viktig del av livet som kristen – eller som nyfiken – är att träffa andra kristna. Att få komma samman och prata om Gud och om tro, om livet och vardagen. I församlingarna finns många olika tillfällen till detta – i söndagens gudstjänst, i daglig verksamhet, i studiekvällar och vid musikevenemang!

De olika grupperna och verksamheterna finns som underrubriker i menyn. Mer om gudstjänster kan du läsa högt upp i menyn, under fliken ”Gudstjänst och bön”. Musik, konserttillfällen och körverksamhet hittar du under fliken ”Musik”.

Kontakt Skara pastorat

Skara pastorat
Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465 pg 118706-1
org.nr. 252003-2869

Kyrkans Hus, Skara
Besöksadress:  Malmgatan 3B, Skara
tel. 0511-265 00  mail: skara.pastorat@svenskakyrkan.se
Telefontid helgfri månd-fred 10.00-12.00