Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Vuxna

Som människor får vi växa i tron hela livet. En del har haft den med sedan barnsben, för andra är det här med andlighet något nytt och oupptäckt.

En viktig del av livet som kristen – eller som nyfiken – är att träffa andra kristna. Att få komma samman och prata om Gud och om tro, om livet och vardagen. I församlingarna finns många olika tillfällen till detta – i söndagens gudstjänst, i daglig verksamhet, i studiekvällar och vid musikevenemang!

De olika grupperna och verksamheterna finns som underrubriker i menyn. Mer om gudstjänster kan du läsa högt upp i menyn, under fliken ”Gudstjänst och bön”. Musik, konserttillfällen och körverksamhet hittar du under fliken ”Musik”.

Kontakt Skara pastorat

Skara pastorat
Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465 pg 118706-1
org.nr. 252003-2869

Kyrkans Hus, Skara
Besöksadress:  Malmgatan 3B, Skara
tel. 0511-265 00  mail: Skara pastorat
Exp. öppen helgfri månd-fred 10.00-12.00