Arbetsutskottet

Kyrkofullmäktige har beslutat att inom kyrkorådet skall det finnas fyra utskott, arbetsutskottet, kyrkogårdsutskottet, fastighetsutskottet och diakoniutskottet. Utskotten är beredande organ till kyrkorådet. Kyrkorådet har delegerat vissa ärenden till utskotten.  

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet arbetar med inriktning mot personal- ekonomi och allmänna ärenden. Arbetsutskottet består av fyra ledamöter och lika många ersättare.

 

Arbetsutskottet

Arbetsutskottets ordförande:
Fredrik Öhrberg
S:t Sigfridsgatan 24
532 33 Skara
0706-95 99 97
fredrikohrberg@yahoo.com

Ledamöter: 
Fredrik Öhrberg
Laila Skantz
Vakant
Elisabet Stålarm
Robert Lorentzon, domprost