Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Skara Besöks- och postadress: Malmgatan 3, 53231 Skara Telefon: +46(511)26500 E-post till Svenska kyrkan Skara

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Arbetsutskottet

Kyrkofullmäktige har beslutat att inom kyrkorådet skall det finnas fyra utskott, arbetsutskottet, kyrkogårdsutskottet, fastighetsutskottet och diakoniutskottet. Utskotten är beredande organ till kyrkorådet. Kyrkorådet har delegerat vissa ärenden till utskotten.  

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet arbetar med inriktning mot personal- ekonomi och allmänna ärenden. Arbetsutskottet består av fyra ledamöter och lika många ersättare.

 

Arbetsutskottet

Arbetsutskottets ordförande:
Fredrik Öhrberg
S:t Sigfridsgatan 24
532 33 Skara
070-441 57 58

fredrikohrberg@yahoo.com

Ledamöter: 
Fredrik Öhrberg
Laila Skantz
Sören Eklund
Elisabet Stålarm