Arbetsutskottet

Kyrkofullmäktige har beslutat att inom kyrkorådet skall det finnas två utskott, arbetsutskottet och fastighets- och kyrkogårdsutskottet. Utskotten är beredande organ till kyrkorådet. Kyrkorådet har delegerat vissa ärenden till utskotten.  

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet arbetar med inriktning mot personal- ekonomi och allmänna ärenden. Arbetsutskottet består av fyra ledamöter och lika många ersättare. Utöver de valda ledamöterna är även domprosten ledamot av utskottet.

 

Arbetsutskottet

Arbetsutskottets ordförande:
Fredrik Öhrberg
S:t Sigfridsgatan 24
532 33 Skara
0706-95 99 97
fredrikohrberg@yahoo.com

Ledamöter: 
Fredrik Öhrberg
Laila Skantz
Annika Björk Andersson
Anders Jonsson
Robert Lorentzon, domprost

Ersättare:
Inger Janson
Lasse Fredman
Cecilia Jern Wallgren
Mats-Erik Lundberg