Arbetsutskottet

Kyrkofullmäktige har beslutat att inom kyrkorådet skall det finnas två utskott, arbetsutskottet och fastighets- och kyrkogårdsutskottet. Utskotten är beredande organ till kyrkorådet. Kyrkorådet har delegerat vissa ärenden till utskotten.  

Arbetsutskottet
Arbetsutskottet arbetar med inriktning mot personal-, ekonomi- och allmänna ärenden. Arbetsutskottet består av fyra ledamöter och lika många ersättare. Utöver de valda ledamöterna är även domprosten ledamot av utskottet.

Arbetsutskottet

Arbetsutskottets ordförande:
Fredrik Öhrberg
S:t Sigfridsgatan 24
532 33 Skara
0733-039 100
fredrik.ohrberg@nodeledge.se

Ledamöter: 
Fredrik Öhrberg
Laila Skantz
Annika Björk Andersson
Anders Jonsson
Robert Lorentzon, domprost

Ersättare:
Lasse Fredman
Inger Janson
Mats-Erik Lundberg
Cecilia Jern Wallgren