Foto: Alex Giacomini/IKON

Diakonihuset Planeten

Planeten är en diakonal mötesplats i Skara där människor i livets alla situationer kan bygga gemenskap och få stöd och hjälp. Här finns god gemenskap, gamla och nya vänner, aktiviteter och gott fika. Planeten är också ett frivilligcentrum som öppnar möjligheter för den som vill göra en insats för sina medmänniskor.

Verksamheten drivs av Föreningen Diakonihuset Planeten, en självständig ekumenisk förening med egen styrelse.

Öppettider på Planeten
måndag, tisdag, fredag kl. 9.30-13.00
Dagen inleds med morgonbön kl. 9.30.

Välkommen till en öppen mötesplats för alla i Skara!

Välkommen!

Sommarplaneten
Från 17 juni finns Diakonihuset Planeten i Nikolaigården och trädgården utanför. Planeten är en mötesplats för alla! Här kan du köpa fika och få en stunds gemenskap i sommarvärmen. Planeten har öppet måndag, tisdag och fredag kl. 9.30-13.00. Dagen inleds med morgonbön kl. 9.30.
Planeten i Varnhem
I sommar utökar Planeten med verksamhet i Ryttaregården, Varnhem varannan torsdag, jämna veckor. Dagen startar med lunch kl. 12.00 och därefter finns möjlighet att umgås, vandra, måla, diskutera, spela boule m.m. Dagen avslutas med en PlanetenGudstjänst kl. 15.30.
Datum: 13 juni, 27 juni och 25 juli samt varje torsdag i augusti från 8 augusti.
Tid: kl. 12.00-16.00
Samling: kl. 11.30 vid Kyrkans hus i Skara för de som vill samåka. Återfärd till Skara ca kl. 16.00.
Kontakt: Eddy Normark, diakon tel. 0511-265 21
Klicka för mer info...
Alla är hjärtligt välkomna att hänga med!

Ge din gåva till Diakonihuset Planeten

Stöd verksamheten genom att bli volontär och ge av din tid och dina erfarenheter, kontakta Eddy Normark tel. 0511-265 21.
Ge ett bidrag till verksamheten via bankgiro 183-4431 eller swish 123 554 24 28.
Ange "Gåva Planeten" i meddelandet. Tack för alla bidrag!

Diakonihuset Planeten finns också på facebook - Klicka här!

Kontakt Diakonihuset Planeten

Verksamhetsansvarig: Eddy Normark
tel. 0511-265 21, 0733-17 06 17 
mejl: eddy.normark@svenskakyrkan.se
Ordförande: Laila Skantz 
tel. 070-322 50 67
mejl: laila.skantz@me.com
Skara pastorat: Judith Fagrell
tel. 0511-265 09
mejl: judith.fagrell@svenskakyrkan.se

Diakonihuset Planeten

Planeten har öppet:
måndag, tisdag, fredag kl. 10.00-13.00

Adress:
Olins gränd 4 (mellan Olins park och Hötorget) under vintern.
Nikolaigården, Jesper Svedbergs gränd (bakom Kyrkans Hus) på sommaren.  

Diakoni och stöd i vardagen

Skara pastorats diakoniexpedition är öppen tisdagar kl. 14.00-16.00 i Nikolaigården (bakom Kyrkans hus). Här kan du få råd och stöd av församlingens diakoner. Du kan t.ex. få hjälp att söka fonder, prata om ekonomi, göra en enkel budget, eventuellt få en matkasse, kontakt med myndigheter och tid för samtal med diakon. Välkommen!