Foto: Albin Hillert/IKON

Dop

Du döps i tre händer vatten ”i Faderns (Skaparens), Sonens (Jesus) och den Helige Andes (den osynliga närvarons) namn”.
Det är ett tecken på att du är ett Guds barn. Du har en våglängd med Gud. Ingen kan göra dig mindre.

Du får ett uppdrag att i enkel mening leva som Jesus i kärlek och förlåtelse. Du får ett löfte - du är aldrig ensam eller övergiven. Dopet sker en gång i livet, men det kan ske när som helst i livet.

Alla är välkomna i Guds gemenskap. Att döpa sitt barn är att ge det en god början i livet.

Genom att döpas kommer barnet att tillhöra Svenska kyrkan. Om ni vill att ert barn ska bli medlem i kyrkan, men önskar avvakta med dopet, kan ni meddela detta till församlingsexpeditionen.

Det går givetvis att låta döpa lite äldre barn, att döpas som konfirmand eller som vuxen - det är aldrig för sent!

Om du vill boka tid för dop i Skara pastorat, kontakta expeditionen i Kyrkans Hus eller din församlingspräst.

Läs mer om dopet och om att vara fadder i menyn eller på:
Svenska kyrkans hemsida 

 

Kontakt Skara pastorat

Skara pastorat
Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465 pg 118706-1
org.nr. 252003-2869

Kyrkans Hus, Skara
Besöksadress:  Malmgatan 3B, Skara
tel. 0511-265 00  mail: skara.pastorat@svenskakyrkan.se
Telefontid helgfri månd-fred 10.00-12.00

 

Dopsymboler

I dopgudstjänsten använder vi symboler som kan hjälpa oss att förstå det som inte syns.

Vattnet är livets symbol. Inget kan leva utan vatten. Jesus går med oss genom död till liv. Förr sänktes hela människan ner i vatten men idag öser vi vatten tre gånger över huvudet.

Dopklänningen är vit, renhetens och förlåtelsens färg. Det lilla barnet har en dopklänning som är för lång, en symbol som vill påminna om att vi genom hela livet får växa i vår tro.

Dopljuset är en påminnelse om liv och hopp. Jesus säger:”Jag är världens ljus, den som följer mig skall inte vandra i mörker utan ha livets ljus”. Den som döps får också i uppgift att lysa upp livet för andra. När dopljuset brunnit ner får du ett nytt om du kontaktar din församling.

Korstecknet är en segersymbol. Vid dopet säger prästen ”Tag emot korsets tecken på din panna, på din mun och på ditt hjärta. Jesus Kristus, den korsfäste och uppståndne kallar dig att vara hans lärjunge”. Gud vill inspirera tankar och ord och följer den döpte på sin vandring i livet.