Gamla kyrkogården kapellet
Foto: Skara pastorat

Kulturhistoriska gravar

En kulturhistorisk gravplats ska bevaras med stöd av kulturminneslagen och kulturminnesförordningen.

En gravvård kan vara värdefull av flera skäl. Det kan vara en intressant inskription. Det kan också vara en intressant person som är gravsatt. Gravvårdens form och stenens bearbetning eller ålder är andra faktorer som avgör dess kulturhistoriska värde.

För mer information om kulturhistoriska gravar i Skara pastorat, kontakta kyrkogårdsförvaltningen.

Kontakt Kyrkogårdsförvaltning

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara

Postadress: Malmgatan 3A, 532 31 Skara

Expedition Marie kyrkogård: Helgfri månd-fred 8.00-12.00
Linda Florin & Annelie Karlsson tel: 0511-265 40 
mail: skara.kgf@svenskakyrkan.se


Fastighets- och kyrkogårdschef
Mikael Lidén tel: 0511-265 41
mail: mikael.liden@svenskakyrkan.se