Gamla kyrkogården kapellet
Foto: Skara pastorat

Kulturhistoriska gravar

En kulturhistorisk gravplats ska bevaras med stöd av kulturminneslagen och kulturminnesförordningen.

En gravvård kan vara värdefull av flera skäl. Det kan vara en intressant inskription. Det kan också vara en intressant person som är gravsatt. Gravvårdens form och stenens bearbetning eller ålder är andra faktorer som avgör dess kulturhistoriska värde.

OBS! Denna sida är under uppbyggnad och kommer att fyllas på med mera information om pastoratets kulturhistoriska gravar.