Foto: Skara pastorat

Klockspelet i Skara domkyrka

Klockspelets klockor är en gåva från församlingar och pastorat, företag och enskilda till Skara domkyrka i samband med Skara stifts 1000-årsjubileum 2014.

Klockspelet spelar psalmmelodier fyra-fem gånger om dagen. Melodierna skiftar med dagens, kyrkoårets och kalenderårets rytm.

FastetideNS MELODIER FRÅN Klockspelet

Fastetidens psalmmelodier från klockspelet:

09.00 dagligen – Psalm 180 ”Var dag är en sällsam gåva”
10.30 lördagar – Psalm 45 ”Jesus för världen givit sitt liv”
10.55 söndagar – Psalm 135 ”Se, vi går upp till Jerusalem”
12.00 vardagar – Psalm 135 ”Se, vi går upp till Jerusalem
15.00 dagligen – Psalm 442 ”Han gick den svåra vägen”
17.55 söndagar – Psalm 137 ”Den kärlek du till världen bar”
17.58 lördagar – Psalm 512 "Det ringer till vila och veckan går ut"
18.00 vardagar – Psalm 189 ”Bliv kvar hos mig”