Flagga Svenska kyrkan
Foto: Mårten Gudmundhs

Medlem i Svenska kyrkan

Svenska kyrkan behövs 
Det går inte att tänka bort kyrkorna i vår bygd.
Genom tiderna är kyrkan en samlingspunkt i livets olika situationer.
I Skara pastorat med samma gränser som Skara kommun är kyrkans uppdrag att förmedla evangelium i ord och handling - nu som alltid. Kyrkorna behövs för bygden och kyrkans arbete behövs för människorna.

Svenska kyrkan behöver dig Att du och andra är med i kyrkan är en förutsättning för kyrkan idag och i framtiden. Utan människor förfaller kyrkorna och kyrkans verksamhet dör. Du är betydelsefull. Att vara medlem är viktigt.

Kyrkorna
Kyrkorna är rum för lugn och eftertanke. Kyrkan erbjuder möte med Gud och varandra. Den inbjuder till gudstjänster, musik och konserter. Där ordnas dop, konfirmationer, bröllop och begravningar.
Dit kan man komma för att be en bön och tända ett ljus för någon eller något.
Kyrkan består genom tiderna. Kyrkorna är en viktig del av vårt gemensamma kulturarv. Som medlem är du med och bevarar det till kommande generationer. Kyrkan i Skara och i din socken har stått i över 1000 år tack vare våra förfäder. Idag är ansvaret vårt.

Det sociala arbetet
Det kallas i kyrkan för diakoni. Genom diakonin ges stöd till sjuka, ensamma, sörjande och utsatta. Kyrkan är med i krisgruppsarbete och finns på sjukhus och i fängelser. Församlingen inbjuder till gemensamma aktiviteter, gör hembesök och stöttar. Vi erbjuder också enskilda samtal utan kostnad. Prästen har en unik absolut tystnadsplikt. Vi finns med när livet går i bitar, både för den enskilde och vid större katastrofer.

Livets största tillfällen
Svenska kyrkan finns med i livets avgörande skeden. Det kan handla om dop, konfirmation, vigsel, begravning eller annat. Tro och egna erfarenheter har gett kyrkans medhjälpare kompetens att vara med i både glädje och sorg.

Musik
Musikens språk når vårt inre på ett särskilt sätt. Kyrkans inbjuder både till att uppleva musik av hög klass och att själv vara med och musicera under professionell ledning. Det gäller körer för alla åldrar och nivåer, där man övar, sjunger och har trevligt. Kyrkans musikgudstjänster och konserter känner alla till.

Livskunskap för alla åldrar 
Till kyrkan inbjuds barn och ungdomar till sammanhang där de kan växa i trygghet och självkänsla. Familjer samlas för inspiration under trevliga former. Kyrkan finns med på skolan bland annat genom skolpräst och församlingspedagog. Kyrkan hjälper till att skapa en meningsfull fritid och förmedla goda kunskaper för livet, till exempel genom barn- och ungdomsverksamhet, läger och fina familjegudstjänster för alla åldrar.

Kyrkans röst
Människor behöver livet igenom möjligheter att få samtala om vad kristen tro är och dela erfarenheter i livet. Kyrkan ger Jesus Kristus en plats i centrum. Kyrkan vill inspirera till att ta ställning i frågor som rör livsstil och etik. Vi vill öppna för samtal om tro, hopp och en god grund i livet. Kyrkans röst behövs i dagens samhälle. Som medlem hjälper du den rösten att höras.

Du har rättigheter som medlem
Som medlem har du, till skillnad från icke medlemmar, rätt att:
- få en kyrklig vigsel.
- få en kyrklig begravning. I båda dessa fall ingår kyrka, präst och musik.
- rösta i kyrkovalet om du fyllt 16 år och bli vald om du fyllt 18 år.

Du bidrar ekonomiskt
En hundradel av din intjänade inkomst ger du som medlem till Svenska kyrkan i Skara pastorat (Skara domkyrkoförsamling, Ardala församling och Valle församling). Medlemsavgiften går till församlingarnas verksamhet som beskrivs här ovan och till underhåll av kyrkorna.
Det som kallas ”begravningsavgift” betalas av alla oavsett om man är medlem eller inte. De pengarna används till pastoratets 17 kyrkogårdar och begravningsförvaltningen, som kyrkan sköter på samhällets uppdrag.

Du kan engagera dig på olika sätt
Du är välkommen att ge av din tid och ditt engagemang för den goda sak som är kyrkans. Det finns många sätt. Man kan sjunga i kör, vara ledare, ställa upp i diakonin, vara medhjälpare i gudstjänster, med mera. Den viktigaste uppgiften är att vara med och fira gudstjänst. Ta kontakt så berättar vi mer!

Bli medlem i svenska kyrkan

Om du vill bli medlem i Svenska kyrkan eller har frågor kring medlemskap, hör av dig till Församlingsexpeditionen Kyrkans Hus, tel. 0511-265 00.

Skriv ut inträdesblanketten genom att klicka här (pdf-fil),
Blankett för barn under 18 år (pdf-fil) ,
fyll i den och skicka den till:
Skara pastorat
Malmgatan 3A
532 31 Skara

Du kan också kontakta Församlingsexpeditionen Kyrkans Hus,
tel. 0511-265 00. Hit kan du också vända dig om du är osäker på om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Information om utträde ur Svenska kyrkan finns här...