Foto: Skara pastorat

Västra Gerums kyrka

På slätten invid gamla E3:an ligger Västra Gerums kyrka. Det är en liten medeltida kyrka vars äldsta delar är från äldre medeltid, möjligtvis slutet av 1100-talet. Under medeltiden gjordes flera ombyggnader. Tornet med den högspetsiga spånklädda spiran har i stort sett bevarat sin medeltida gestalt. Kyrkan är vitputsad. Byggnadsmaterialet är gråsten, sandsten och tegel.

1740 sker en stor ombyggnad då kyrkans gamla trånga kor rivs och kyrkan utvidgas och får den form den har idag. De senmedeltida valven rivs och kyrkan får läktare. Sakristian tillbyggdes 1755. Interiören fick sin prägel under 1800-talet. Kyrkans två praktpjäser, predikstolen och altaruppsatsen från sent 1600-tal, har renoverats och den senare har återuppsatts på altaret.

Kyrkan äger en mässhake av vackert blomstermönstrat siden från 1755. Dopfunten av sandsten är ett medeltida arbete

Snabbfakta om Västra Gerums kyrka

De äldsta delarna av Västra Gerums kyrka är troligen från 1100-talet men redan på medeltiden byggdes kyrkan om flera gånger. Sin nuvarande utformning fick kyrkan på 1700-talet och på 1800-talet fick den sin interiörmässiga prägel.

I Västra Gerums kyrka finns plats för 75 personer.

Kontakt Västra Gerums kyrka

Boka dop och vigsel:
Kyrkans hus, Skara, tel. 0511-265 00

Begravning och gravar:
Kyrkogårdsförvaltningen, tel. 0511-265 40

Besöka kyrkan utanför gudstjänsttid:
Tomas Ernås tel. 079-053 83 97

Vill du veta mer om Västra Gerums kyrka?

Mer om Västra Gerums kyrka finns att läsa i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Klicka här!