Foto: Albin Hillert/IKON

Att vara fadder

Har du blivit vald till fadder? Grattis! Det är en hedrande och stor uppgift!
Förr skulle faddrarna vara beredda att gå in och ta över ansvaret för barnet om något hände föräldrarna. Så är det inte längre. Men fortfarande har man som fadder en ansvarsfull uppgift: att be för barnet, att vara en kristen förebild och finnas till hands som ett stöd i livet.

För kallades faddrarna för gudmor eller gudfar. Det är alltså samma sak, men idag används oftare benämningen "fadder". Som fadder är du inte längre ekonomiskt ansvarig för barnet på något sätt. Istället ska du finnas tillhands. Det är din uppgift att be för barnet, kanske då och då tända ett ljus i kyrkan för "ditt" barn. Som fadder kan man också komma ihåg dopdagen - kanske genom att slå en signal och gratulera, skicka ett kort, komma på besök eller ge en liten present.

Det finns ingen åldersgräns för faddrar. Enda kravet är att du själv är döpt. Man kan vara ensam fadder till ett barn – eller dela fadderskapet med en eller flera andra faddrar. Det finns heller inget krav att man som döpt måste ha faddrar.

Även om man döpts som lite äldre, eller vuxen, kan man ha en eller flera faddrar. Är man tillräckligt stor kan man själv välja sin fadder, någon som kan stötta en i den kristna tron och i bönelivet.

En gammal tradition

Fadderskapet är en gammal kristen tradition och företeelse.

Under medeltiden i Sverige kallades faddrarna för gudmor och gudfar. Förutom att vara beredda att ta ekonomiskt ansvar för barnet om något hände föräldrarna hade de också en annan viktig uppgift. De - företrädesvis gudmor - skulle nämligen bära barnet till dopet. Modern ansågs som oren och fick inte komma till kyrkan förrän 40 dagar efter förlossningen - och eftersom barn skulle döpas innan de var åtta dagar gamla blev det gudmors uppgift att hämta barnet och ta det till prästen för dop.

Gudmor bar alltså barnet till dopet! Det är därför vi än idag ibland säger att "faddrarna bär barnet till dopet" - även om det numera oftast handlar om att bära barnet altargången fram eller hålla babyn i famnen framme i kyrkan.

Kontakt Skara pastorat

Skara pastorat
Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465 pg 118706-1
org.nr. 252003-2869

Kyrkans Hus, Skara
Besöksadress:  Malmgatan 3B, Skara
tel. 0511-265 00  mail: skara.pastorat@svenskakyrkan.se
Telefontid helgfri månd-fred 10.00-12.00