Foto: Marina Larsson

S:ta Annagården

S:ta Annagården i Ardala rymmer kyrka och församlingshem. Huset byggdes 1986 och invigdes året därpå.

Kyrkan i S:ta Annagården är Ardala församlings nyaste kyrkolokal och tjänar som församlingens huvudsakliga gudstjänstlokal. Här firas gudstjänst varje söndag kl. 11.00.

I huset finns kyrksal, kök, lokaler för församlingens barn-, ungdoms- och vuxengrupper samt kontor för församlingens personal. Under senare år har huset byggts om och till för att rymma fler kontor och en större kyrksal. I kyrksalen får ungefär 130 personer plats.

Snabbfakta om S:ta Annagården

S:ta Annagården byggdes 1986 och invigdes året därpå. Huset har byggts ut för att inrymma en större kyrksal och fler kontor.

I kyrksalen får ungefär 130 personer plats.

Kontakt S:ta Annagården

Boka dop och vigsel:  Kyrkans hus, Skara tel. 0511-265 00

Bokning av lokalen: församlingshemsvärd Birgitta Anderson
Mail: birgitta.anderson@svenskakyrkan.se tel: 0511-265 69