Ardala församlingsråd

Ansvaret för församlingens grundläggande uppgift är kyrkorådets. Delar av detta ansvar har, enligt kyrkoordningen, delegerats till församlingsråden som därför har ansvaret att t.ex.

  • bestämma former för huvudgudstjänst
  • förvalta församlingarnas stiftelser och fonderade medel
  • besluta om användning och upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst i samråd med domprosten
  • vårda lösa inventarier och förbrukningsinventarier

2018 inleddes den nya fyraåriga mandatperioden.

 

Ardala församlingsråd

Ordförande:
Mari Velander
Vinköl Änkegården
532 94 Skara
Tel: 0511-37 41 75, 073-097 27 72
mari.welander@hotmail.com

Vice ordförande:
Lena Andersson
Härlunda, Hallegården 1
532 94 Skara
0511-37 21 49
lena.hallegarden@hotmail.com

Ledamöter:
Mari Velander
Lena Andersson
Inger Svensson
Elsa Hovmark Svensson
Tyra Roos
Marita Granat
Mats-Olov Johansson
Vakant
Pernilla Ericson, på domprostens delegation och uppdrag

Ersättare:
Marita Söderström
Marianne Martinsson
Bengt Hoas
Annika Björk Andersson