Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Skara Besöks- och postadress: Malmgatan 3, 53231 Skara Telefon: +46(511)26500 E-post till Svenska kyrkan Skara

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Ardala församlingsråd

Ansvaret för församlingens grundläggande uppgift är kyrkorådets. Delar av detta ansvar har, enligt kyrkoordningen, delegerats till församlingsråden som därför har ansvaret att t.ex.

  • bestämma former för huvudgudstjänst
  • förvalta församlingarnas stiftelser och fonderade medel
  • besluta om användning och upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst i samråd med domprosten
  • vårda lösa inventarier och förbrukningsinventarier

2018 inleddes den nya fyraåriga mandatperioden.

 

Ardala församlingsråd

Ordförande:
Sören Eklund
Tel: 0511-34 54 27

soren.eklund@sep-production.se

Ledamöter:
Sören Eklund
Lena Andersson
Inger Svensson
Elsa Hovmark Svensson
Tyra Roos
Marita Granat
Mari Velander
Mats-Olov Johansson
Pernilla Ericson, på domprostens delegation och uppdrag

Ersättare:
Marita Söderström
Marianne Martinsson
Bengt Hoas
Annika Björk Andersson