Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Ardala församlingsråd

Ansvaret för församlingens grundläggande uppgift är kyrkorådets. Delar av detta ansvar har, enligt kyrkoordningen, delegerats till församlingsråden som därför har ansvaret att t.ex.

  • bestämma former för huvudgudstjänst
  • förvalta församlingarnas stiftelser och fonderade medel
  • besluta om användning och upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst i samråd med domprosten
  • vårda lösa inventarier och förbrukningsinventarier

2018 inleddes den nya fyraåriga mandatperioden.

 

Ardala församlingsråd

Ordförande:
Sören Eklund
Blåbärsstigen 14
532 74 Skara
Tel: 0511-34 54 27
soren.eklund@sep-production.se

Ledamöter:
Sören Eklund
Lena Andersson
Inger Svensson
Elsa Hovmark Svensson
Tyra Roos
Marita Granat
Mari Velander
Mats-Olov Johansson
Pernilla Ericson, på domprostens delegation och uppdrag

Ersättare:
Marita Söderström
Marianne Martinsson
Bengt Hoas
Annika Björk Andersson