Ardala församlingsråd

Ansvaret för församlingens grundläggande uppgift är kyrkorådets. Delar av detta ansvar har, enligt kyrkoordningen, delegerats till församlingsråden som därför har ansvaret att t.ex.

  • bestämma former för huvudgudstjänst
  • förvalta församlingarnas stiftelser och fonderade medel
  • besluta om användning och upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst i samråd med domprosten
  • vårda lösa inventarier och förbrukningsinventarier

2022 inleddes den nya fyraåriga mandatperioden.

Kontakt:
Pernilla Ericson
Församlingsherde Ardala församling
pernilla.ericson@svenskakyrkan.se
0511-265 61

Församlingsrådets protokoll finns på kansliet i Kyrkans hus, Skara.

Ardala församlingsråd

Ordförande:
Annika Björk Andersson
Vinköl Ängberga 1
532 94 Skara
bjork.andersson.annika@gmail.com

Vice ordförande:
Mari Velander
Vinköl Änkegården 3
532 94 Skara
mari.welander@hotmail.com

Ledamöter:
Annika Björk Andersson
Mari Velander
Lena Andersson
Marita Granat
Kerstin Wing Hoas
Mats-Olov Johansson
Thyra Roos
Björn Salgren
Inger Svensson
Mimmi Söderström
Pernilla Ericson, på domprostens delegation och uppdrag

Ersättare:
Bengt Hoas
Emma Jilderbo
Sven-Erik Pettersson
Elsa Hovmark Svensson