Ardala församlingsråd

Ansvaret för församlingens grundläggande uppgift är kyrkorådets. Delar av detta ansvar har, enligt kyrkoordningen, delegerats till församlingsråden som därför har ansvaret att t.ex.

  • bestämma former för huvudgudstjänst
  • förvalta församlingarnas stiftelser och fonderade medel
  • besluta om användning och upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst i samråd med domprosten
  • vårda lösa inventarier och förbrukningsinventarier

2022 inleddes den nya fyraåriga mandatperioden.

 

Ardala församlingsråd

Ordförande:
Annika Björk Andersson
Vinköl Ängberga 1
532 94 Skara

bjork_andersson@spray.se

Vice ordförande:
Vice ordförande ska utses av församlingsrådet vid första sammanträdet för mandatperioden.
Ledamöter:
Annika Björk Andersson
Mari Velander
Thyra Roos
Inger Svensson
Marita Granat
Lena Andersson
Mats-Olov Johansson
Marita Söderström
Kerstin Wing Hoas
Björn Salgren
Pernilla Ericson, på domprostens delegation och uppdrag

Ersättare:
Bengt Hoas
Tomas Ernås
Elsa Hovmark Svensson
Emma Jilderbo
Sven-Erik Pettesson