Meny

Ardala församlingsråd

Ansvaret för församlingens grundläggande uppgift är kyrkorådets. Delar av detta ansvar har, enligt kyrkoordningen, delegerats till församlingsråden som därför har ansvaret att t.ex.

  • bestämma former för huvudgudstjänst
  • förvalta församlingarnas stiftelser och fonderade medel
  • besluta om användning och upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst i samråd med domprosten
  • vårda lösa inventarier och förbrukningsinventarier

2018 inleddes den nya fyraåriga mandatperioden.

 

Ardala församlingsråd

Ordförande:
Sören Eklund
Blåbärsstigen 14
532 74 Skara
Tel: 0511-34 54 27
soren.eklund@sep-production.se

Ledamöter:
Sören Eklund
Lena Andersson
Inger Svensson
Elsa Hovmark Svensson
Tyra Roos
Marita Granat
Mari Velander
Mats-Olov Johansson
Pernilla Ericson, på domprostens delegation och uppdrag

Ersättare:
Marita Söderström
Marianne Martinsson
Bengt Hoas
Annika Björk Andersson