Foto: Magnus Aronson/Ikon

Bibelstudier i Ardala

Bibelsamtal kring Lukasevangeliet

Läs gärna angivna kapitel i Lukasevangeliet inför varje träff.

8 september - Lukasevangeliet kapitel 1-8
13 oktober -
Lukasevangeliet kapitel 9-17
10 november -
Lukasevangeliet kapitel 18-24 

Tid: kl. 19.00
Plats:
S:ta Annagården, Ardala
Ledare: Pernilla Ericson, präst

Kontakt Pernilla Ericson

tel: 0511-265 61
mail: Pernilla Ericson