Foto: Magnus Aronson/Ikon

Bibelstudier i Ardala

Sju steg i kristen tro

Vilka möjligheter som ges för bibelstudier under 2021 är ännu oklart p.g.a. coronapandemin.

Plats: S:ta Annagården, Ardala
Tid: 
Anmälan: 

 

Kontakt Pernilla Ericson

tel: 0511-265 61
mail: Pernilla Ericson