Foto: Sofia Strinnholm/IKON

Act Svenska kyrkan - internationellt arbete

Svenska kyrkans internationella arbete har två ansikten - ACT och SKUT

ACT – är Svenska kyrkans internationella arbete mot fattigdom, förtryck och orättvisor. Alla människor har rätt till ett värdigt liv. Därför finns Svenska kyrkan också internationellt där vi arbetar tillsammans med andra kyrkor och organisationer. Act Svenska kyrkan ger stöd på plats när katastrofen inträffar, stöd i människors kamp för ett bättre liv, arbetar för att påverka beslutsfattare i Sverige och världen. Som kyrka har vi ett unikt globalt nätverk.

Medel till hjälparbete samlas in i Fasteaktionen och Julkampanjen som är de två stora insamlingarna varje år samt i söndagens kollekt som går till olika ändamål.  

Visst är världen orättvis, men du kan göra skillnad! 

Läs mer om Act Svenska Kyrkan...       

Det internationella arbetet har tidigare kallats Lutherhjälpen och Svenska Kyrkans Mission, senare Hela Världen och Svenska kyrkans internationella arbete.
Från 5 maj 2019 samlas allt under namnet Act Svenska kyrkan.

 

SKUT – är Svenska kyrkans församling i utlandet för dig som är ute och reser och vill ha någon att prata med på ditt eget språk. Det kan handla om livet, relationer, det som händer i världen eller om Gud.

På sin hemsida skriver SKUT: ”Att vara kyrka för de svenskar som är bosatta eller bara tillfälligt vistas utomlands. Att vara en folkkyrka, som vill ta ansvar för medlemmar och andra som vistas i våra församlingar.”

Läs mer om SKUT...

ACT - Svenska kyrkans internationella arbete

Snabbfakta om Act - Svenska kyrkan

Act Svenska kyrkan...

  • drivs av tron att alla människor har lika värde.
  • arbetar för alla människors rätt till mat, försörjning, trygghet, utbildning, hälsa och tro.
  • finns ofta på plats redan innan katastrofen inträffar – och stannar kvar efter den.
  • arbetar för rättvisa, fredliga och demokratiska samhällen som ger människor som lever i utsatthet förutsättningar att själva förändra sina liv.
  • kontrolleras av Svensk insamlingskontroll – vi hanterar gåvor på ett ansvarsfullt sätt.
  • är medlem i ACT-alliansen, Action by Churches Together, som är ett globalt samarbete mellan kyrkor och kyrkorelaterade organisationer, för katastrofinsatser, utveckling och påverkan.

Internationellt arbete

Mail: emanuel.carlsson@svenskakyrkan.se
Tel: 0511-265 51
samordnare Internationellt arbete Skara pastorat

I pastoratets församlingar finns valda ombud för act Svenska kyrkan som arbetar med information och kampanjer m.m.