Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Internationellt arbete - Act Svenska kyrkan

Svenska kyrkans internationella arbete byter namn till Act Svenska kyrkan

Den 5 maj byter Svenska kyrkans internationella arbete namn till Act Svenska kyrkan. Dagen blir startskottet för en långsiktig satsning på att göra det internationella arbetet mer känt.

Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar Act Svenska kyrkan mot fattigdom, förtryck och orättvisor samt långsiktigt med att stödja kyrkliga ledare.

Vår inspiration är en livsbejakande tro, som sätter människors lika värde och rättigheter i centrum för allt arbete, säger Erik Lysén, internationell chef.

Läs mer om namnbytet...
Läs mer om Act Svenska kyrkan...

Svenska kyrkans internationella arbete har två ansikten  
Dels handlar det internationella arbetet om en värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Detta arbete kallades tidigare Lutherhjälpen och Svenska Kyrkans Mission, senare Hela Världen och Svenska kyrkans internationella arbete. Från 5 maj 2019 samlas allt under namnet Act Svenska kyrkan. Medel till hjälparbete samlas in i Fastekampanjen och Julkampanjen som är de två stora insamlingarna varje år samt i söndagens kollekt som går till olika ändamål.  

Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar Act Svenska kyrkan mot fattigdom, förtryck och orättvisor samt långsiktigt med att stödja kyrkliga ledare. 

Läs mer om namnbytet till Act Svenska kyrkan... 
Läs mer om Act Svenska Kyrkan...       

Dels handlar det internationella arbetet om SKUT, eller Svenska Kyrkan i Utlandet. 
SKUT vänder sig till dig som är ute och reser vill ha någon prata med på sitt eget språk, vare sig det handlar om livet, relationer, det som händer i världen eller om Gud. På sin hemsidan skriver SKUT: ”Att vara kyrka för de svenskar som är bosatta eller bara tillfälligt vistas utomlands. Att vara en folkkyrka, som vill ta ansvar för medlemmar och andra som vistas i våra församlingar.”

Läs mer om SKUT...

Internationellt arbete

Mail: Per Larsson
Tel: 0511-265 09
samordnare Internationellt arbete Skara pastorat

I pastoratets församlingar finns valda ombud för act Svenska kyrkan som arbetar med information och kampanjer m.m.