Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Internationellt arbete

Svenska kyrkans internationella arbete har två ansikten  
Dels handlar det internationella arbetet om en värld utan hunger, fattigdom och förtryck. Detta arbete kallades förr Lutherhjälpen och Svenska Kyrkans Mission, senare Hela Världen. Idag samlas allt under namnet Svenska kyrkans internationella arbete. Medel till hjälparbete samlas in i Fastekampanjen och Julkampanjen som är de två stora insamlingarna varje år samt i söndagens kollekt som går till olika ändamål. 

Svenska kyrkans internationella arbete samarbetar med den världsvida organisationen actalliance.
  
Läs mer om Svenska Kyrkans internationella arbete...       

 

Dels handlar det internationella arbetet om SKUT, eller Svenska Kyrkan i Utlandet. 
SKUT vänder sig till dig som är ute och reser vill ha någon prata med på sitt eget språk, vare sig det handlar om livet, relationer, det som händer i världen eller om Gud. På sin hemsidan skriver SKUT: ”Att vara kyrka för de svenskar som är bosatta eller bara tillfälligt vistas utomlands. Att vara en folkkyrka, som vill ta ansvar för medlemmar och andra som vistas i våra församlingar.”

Läs mer om SKUT...

Internationellt arbete

Mail: Per Larsson
Tel: 0511-265 09
samordnare
Internationellt arbete
Skara pastorat