dopfunt Eggby
Foto: Anna Theander

Bra att veta inför dop

Att bli döpt, eller att låta döpa sitt barn, är inget som är svårt eller komplicerat. Men det kan ändå dyka upp frågor och funderingar. Inför dopet får du/ni träffa prästen och prata igenom vad dopet innebär och hur det går till. Nedan finns också lite praktiskt information.

Hur gör jag för att boka tid för dop?
Du vänder dig till expeditionen, Kyrkans Hus (se info längre ner på denna sida). Du kan också kontakta din församlingspräst.

Hur går dopet till?
Dopet firas i söndagens gudstjänst eller vid en dopgudstjänst. När du bokat tid för dopet tar den ansvarige prästen kontakt för att boka tid för dopsamtal. 

Vad kostar det?
Dopet kostar inget. Det är en gåva från Gud. Dopet kräver inte heller att föräldrarna är medlemmar i Svenska kyrkan men vi vill gärna att minst en av föräldrarna är eller blir medlem.

Får inte barnet något namn om det inte döps?
Det är en vanlig missuppfattning att barnet får sitt namn vid dopet. Men namnet anmäls till Skatteverket och har alltså inte alls med själva dopet att göra. Däremot är det viktigt att nämna barnets namn högt i samband med dopet, för Gud och för församlingen.

Vad gör man på dopsamtalet?
Före dopet får familjen alltid träffa prästen som ska döpa barnet. Naturligtvis går det bra att även faddrarna är med vid detta samtal. Då samtalar man om dopets innebörd och pratar om vad som ska hända i dopgudstjänsten. Kanske har ni önskemål om någon psalm eller sång i samband med dopet, kanske vill ni att någon läser ett bibelord eller en dikt. Dopsamtalet sker vanligen hemma hos familjen.

Vi har ingen dopklänning. Hur gör vi då?
Dopklänningar finns att låna! Fråga på församlingsexpeditionen när du bokar dopet. Man måste inte döpas i vit dopklänning, men dopklänningen är en viktig symbol. Den vita färgen symboliserar renhet. Det är också glädjens och tacksamhetens färg. Att klänningen är lång betyder att barnet ska växa i sitt dop.

Det blev inte av att vårt barn döptes som baby. Nu har det gått några år. Är det för sent då?
Det är aldrig för sent att döpas. Det går utmärkt att döpa även barn som ”springer omkring”. Ett lite äldre barn deltar förstås också i dopsamtalet och får vara med och prata om vad som ska hända.

Måste man ha fest efteråt?
Det är dopet som är det viktiga. Det är den stora gåvan från Gud till ert barn. Men många vill också passa på att fira denna stora händelse tillsammans med nära och kära. Kanske är det också första gången som alla träffas tillsammans efter barnets födelse. Om gästerna är många kan det vara praktiskt att låna församlingshemmet. Det är gratis i samband med dop och bokas på församlingsexpeditionen.

Vem ska vi välja som fadder?
Faddrar, det som tidigare kallades gudmor/gudfar, har en särskild uppgift att finnas till hands som vuxna förebilder och kanske allra viktigast: att be för barnet. Man kan ha en eller flera faddrar. Någon särskild åldersgräns finns inte men faddern måste vara döpt. Det kan vara klokt att välja faddrar som familjen har god kontakt med – nära vänner eller släktingar - och att tänka igenom beslutet. Det är svårt att ”ta bort” fadderskapet i efterhand.  Läs mer om att vara fadder.

Kontakt Skara pastorat

Skara pastorat
Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465 pg 118706-1
org.nr. 252003-2869

Kyrkans Hus, Skara
Besöksadress:  Malmgatan 3B, Skara
tel. 0511-265 00  mail: skara.pastorat@svenskakyrkan.se
Telefontid helgfri månd-fred 10.00-12.00