Foto: Marina Larsson

Skara domkyrka

Skara domkyrka är en katedral med både en lång och spännande historia och ett rikt gudstjänstliv. Domkyrkan utgör än idag centrum i den medeltida staden Skara, omgiven av flera andra historiska byggnader. Skara stift är Sveriges äldsta. Det var här kristendomen först fick fäste. Bland annat beroende på sitt geografiska läge fick Västergötland tidigt kontakt med missionärer från i första hand England.

Att just Skara valdes till stiftets biskopssäte berodde säkert på att platsen inte hade någon förhistoria som kultplats eller kungsgård. Under medeltiden blev Skara inte bara centralort för kyrkan utan även för  kungamakten. På den tiden var orten en "storstad" med runt 900 invånare.

Vad är en ”domkyrka”?
En domkyrka är speciell för att den är biskopens och stiftets ”hemkyrka”. ”Dom-” kommer av latinska ”domus”, som betyder just hem eller hus. Ibland kallas domkyrkan för ”dômen” helt enkelt. Domprosten har ansvaret för domkyrkan och är kyrkoherde i domkyrkoförsamlingen.
En annan beteckning för biskopens kyrka är ”katedral”, vilket kommer av att biskopen här har sin plats och lärostol, sin kateder. Hittar du biskopens stol i domkyrkan?
Skara domkyrka har en dubbel funktion, både som biskopens och församlingens kyrka, och det fungerar alldeles utmärkt.

Domkyrkan är öppen dagligen och du är varmt välkommen att besöka den. Kommer du för att besöka kyrkan, var vänlig respektera när gudstjänst eller förrättning pågår. Självklart är du alltid välkommen att delta i bön och gudstjänst!

I domkyrkan firas regelbundet gudstjänst. För dagar och tider se faktaruta längre ner på sidan.

I domkyrkan finns ett bokbord, en liten "butik" där du kan köpa böcker, smycken, rättvisemärkt choklad, ljus och mycket annat. Välkommen att göra ett besök.

Har du frågor kan du ringa domkyrkans telefon, 0511-265 28.

Lyssna på guidning i Skara domkyrka 

Skara Cathedral - English

Der Dom zu Skara - Deutsch

 

Domkyrkans öppettider

Skara domkyrka är öppen ​​för besök och andakt dagligen kl. 9-​​​​​​​​​​16 ​​​samt vid gudstjänster och konserter. ​Juni, juli och augusti är domkyrkan öppen dagligen kl. 9-18. 

När gudstjänster, andakter eller annan verksamhet pågår, t ex mässa, middagsbön, dop, vigsel, begravning, konsert och liknande, är det inte möjligt att gå in i våra kyrkor för att turista. Var vänlig och respektera detta!

Ibland bokas program in med kort varsel. Vill du vara alldeles säker på att kunna komma in utan att själv ha bokat kyrkan, ring strax före ditt besök och försäkra dig om att det är möjligt.

Du är alltid välkommen in och delta i det som sker i domkyrkan!

Snabbfakta om Skara domkyrka

Skara domkyrka har anor från 1100-talet men fick sin nuvarande höggotiska prägel på 1300-talet. Den är helgad åt Sankta Maria och är Sveriges äldsta domkyrka. Här finns bland annat en medeltida krypta och en skattkammare med flera unika skatter. Glasfönstren med Bibelns berättelser är gjorda av Bo Beskow.

Kyrkan har 470 sittplatser och ca 750 personer får plats i kyrkan.

Gudstjänst i domkyrkan

I Skara domkyrka firas gudstjänst regelbundet.

söndagar:
11.00 Högmässa 
16.00 Barnens katedral (en gång i månaden)
18.00 Ofta gudstjänst eller musik

Helgfria vardagar:
tisdagar 8.30 Morgonmässa
onsdagar 12.00 Lunchmässa 
torsdagar 18.30 Kvällsmässa
fredagar 12.00 Musik vid Lunchtid (vår och höst)
lördagar 11.00, 14.00, 16.00 ofta Dop- eller vigselgudstjänst

 

Kontakt Skara domkyrka

Boka dop och vigsel i domkyrkan:
Kyrkans hus, Skara, tel. 0511-265 00
Mejl: skara.pastorat@svenskakyrkan.se

Begravning och gravar:
Kyrkogårdsförvaltningen, tel. 0511-265 40
Mejl: skara.kgf@svenskakyrkan.se

Visning av domkyrkan:
Bokning av guidning sker via expeditionen i Kyrkans Hus tel. 0511-265 00, eller mail: skara.pastorat@svenskakyrkan.se

Besök av grupper behöver bokas. Detta för att gruppens besök inte ska krocka med församlingsverksamhet eller bokad guidning. Om gruppen ej är bokad kan besök i kyrkan inte garanteras. 
Bokningsavgift utan guidning 500 kr.
Guideavgift (inkl. bokningsavgift, guidning ca 45 min):
1-9 personer 70 kr/person
10-19 personer 700 kr
20-29 personer 1.200 kr
30-39 personer 1.800 kr
fler än 40 personer 2.400 kr
Barn upp till 15 år gratis.
För guidning utanför domkyrkans ordinarie öppettid tillkommer en avgift på 750 kr.
För guidning på engelska eller tyska tillkommer avgift på 500 kr.
Konfirmandgrupper och skolor: Guidning utan avgift för konfirmandgrupper i Svenska kyrkan och skolor i Skara kommun. Övriga skolor 500 kr.