Foto: Åsa Nyberg

Domkyrkans minikör

I domkyrkans minikör finns våra allra yngsta sångare.

Kören vänder sig till barn i åldern 4-5 år.

Verksamheten innehåller sång, rytmikträning och danslekar - allt under lekfulla former. 

Ett par gånger per termin medverkar vi i Barnens katedral - en gudstjänst för alla åldrar - i domkyrkan.

Vi träffas torsdagar kl. 16.30-17.00 i Marisalen, Kyrkans hus.

 

 

 

 

Domkyrkans minikör

Tid: Torsdagar kl. 16.30-17.00
Plats: Mariasalen, Kyrkans hus, Skara

Kontakt Åsa Nyberg

tel: 0511-265 14
mail: asa.nyberg@svenskakyrkan.se