Marie kapell
Foto: Skara pastorat

Marie begravningskapell

Marie kyrkogård är en plats för stillhet och eftertanke.

Marie begravningskapell ligger inbäddat i en vacker omgivning med planteringar och lummig grönska. Kapellet, som stod klart våren 2006 har ritats av arkitekt Ingvar Blixt, Ritningen Arkitektbyrå AB.

Kapellet är utformat så att det ska kunna utnyttjas av alla trosuppfattningar och innehåller därför inte några fasta religiösa symboler.

Byggnaden är uppförd med gedigna, naturäkta material som kalkputs, kalksten och trä. Det är ett ljust och vackert kapell som inbjuder till stillhet och eftertanke. Samtidigt är det en väl fungerande arbetsplats med all teknik som kan förväntas i en modern byggnad för detta ändamål.

Genom åren har kapellets användning stadigt ökat och här sker ca 70 procent av begravningsförrättningarna i Skara pastorat. 2017 byggdes kapellet om invändigt för att kunna rymma fler besökare och kan nu erbjuda plats för drygt 90 gäster.

Hitta till Marie begravningskapell

Marie kyrkogård och Marie begravningskapell ligger strax utanför Skara österut.

GPS: N 58˚ 23. 139′   E 13˚ 28. 101′
Sökning: Marie kyrkogård

Från Göteborg - på E20 vid Skara ta av andra avfarten höger mot Stenum, Örnsro. Sväng vänster och vägen går längs kyrkogården på vänster sida. Infart till kapellet åt vänster vid murens slut.

Från Skövde - sväng vid Axevalla travbana mot Skara
sommarland, sväng vänster mot Örnsro, följ vägen mot Skara till kyrkogården. Infart till kapellet åt höger innan kyrkogårdsmuren.

Från Götene - på E20 vid Skara ta av andra avfarten höger, sväng vänster under E20. Vägen går längs kyrkogården på vänster sida. Infart till kapellet åt vänster vid murens slut.

Från Skara - följ Skaraborgsgatan, i rondell vid brandstationen sväng mot Marie kyrkogård, följ vägen under E20 och längs kyrkogården på vänster sida. Infart till kapellet åt vänster vid murens slut.