Bildspel Skara domkyrka
Foto: Skara pastorat

Gudstjänst och bön

Gudstjänster under coronapandemin
Skara pastorat har ställt om gudstjänstlivet för att kunna hålla en andlig gemenskap levande med församlingarna. Gudstjänsterna från Skara domkyrka webbsänds utan församling i kyrkorummet. Med dokumentet ”Gudstjänst med Skara domkyrka”  kan man kan dela söndagens gudstjänst hemma. Därutöver firas korta mässor med anmälan för max 8 personer i Skara domkyrka, S:ta Annagården i Ardala och Varnhems klosterkyrka. Dessa tre kyrkor hålls öppna under dagtid och bemannas så långt det är möjligt. Välkomna, alla som vill söka Gud, alla som tvivlar och alla som vill röra sig från ängslan till hopp. Klicka här för mer information och länkar till sändningar...

  

Välkommen att fira gudstjänst
Varje söndag och helgdag firas gudstjänst i flera kyrkor i Skara pastorat. Under veckorna inbjuds till morgonbön och kvällsmässa. Dagar och tider för gudstjänster och evenemang finns i Kalendern som öppnas med en ikon i övre högra hörnet. Du hittar länk till webbsända gudstjänster här.

Gudstjänstens uppgift är att göra mötet mellan Gud och människor tydligt. Vi får lyssna till Bibelns texter och får hjälp att förstå vad de kan betyda i vår tid. Vi lyssnar till musik och sjunger med i psalmerna. Vi ber för dem och det som står oss nära. 

Bibeltexter
Varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter.  Klicka här för att läsa kommande söndags text. Där hittar du också annan information om söndagen och kan söka efter övriga kyrkoårets bibeltexter.

Bön
Bön är ett samtal med Gud. Du kan be hur som helst och om vad som helst, med ord eller tyst i hjärtat. Det är lika mycket en bön om du ber i en kyrka, i naturen eller på bussen från skolan eller jobbet. Om du har svårt att formulera en bön, kan du ta hjälp av de tre orden tack, hjälp och förlåt. De flesta har ju något att tacka för, något som vi känner att vi behöver hjälp och stöd i, och något vi ångrar att vi sagt eller gjort mot en annan människa. På Svenska kyrkans bönewebb kan du be en bön eller tända ett ljus. Här blir våra böner synliga, både för oss själva och för andra. Vi kan dela varandras glädjeämnen och sorger. Klicka för att läsa mer om bön…

Gudstjänst i Coronatider

Vi följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner. Se aktuell information under Gudstjänster i coronatid i Skara pastorat. Nedan finns regelbundet återkommande gudstjänster, samtliga gudstjänster finns i hemsidans kalender. Med reservation för ändringar. 

 

Skara domkyrka:
söndag 11.00 – Gudstjänst, sänds endast via webb.
söndag 9.00, 17.30 & 18.00 - Mässa, max 8 pers med anmälan.
varje helgfri måndag-fredag 12.00 - Middagsbön
Domkyrkan är öppen dagligen 9.00-16.00, söndagar 12.00-16.00.
Juni, juli och augusti öppen 9.00-18.00.

 

S:ta Annagården:
söndag 9.30 & 11.00 - Mässa, max 8 pers med anmälan.
varje helgfri tisd, onsd, torsd 9.00 och 15.00 - Bön
 

Varnhems klosterkyrka:
söndag 10.00, 11.00 & 17.30 – Mässa, max 8 pers med anmälan.
varje helgfri måndag-fredag 9.00, 12.00, 15.00 - Bön
Klosterkyrkan är öppen dagligen 10.00-17.00 t.o.m. augusti.

Svenska kyrkans gudstjänster på Sjukhemmen

På grund av Skara kommuns direktiv om besöksförbud på äldreboenden på grund av risken för spridning av coronavirus har beslutats om att kyrkorna inte har andakter på sjukhemmen. Detta gäller tills besked kommer om att besöksförbudet hävts och gäller Vallehemmet, Husaren, Viktoriagården, Frejan, Malmgården, Skarahemmet och Ardalagården.

Ardalagården 
kl 14.00 -
Frejan
kl 14.30 - 
Husaren
kl 14.00 -
Malmgården
kl 10.00 -
Skarahemmet
kl 11.00 - 
Viktoriagården 
kl 10.30 -
Vallehemmet
kl. 15.00 -