Foto: Johannes Frandsen/IKON

Gudstjänst och bön

Varje dag klockan tolv ringer kyrkklockor runtom i Skara stift för att mana till bön för fred. Initiativet kommer från biskop Åke Bonnier, som uppmanat församlingarna att be för situationen i Ukraina. Vi ber tillsammans med ärkebiskop emeritus Antje Jackelén:
Livets Gud. Se vår oro. Vi ber för människorna i Ukraina. För alla som har makt att stoppa krig och förstörelse. För det Europa som är vårt hem. Du som alltid varit tillflykt i oro, nöd och krig, förbarma dig över din värld - också denna dag.

Skara domkyrka är öppen dagligen kl. 9.00-16.00. Juni, juli och augusti kl. 9.00-18.00. Välkommen in för bön och ljuständning.

Välkomna, alla som vill söka Gud, alla som tvivlar och alla som vill röra sig från ängslan till hopp.

Skara pastorat webbsänder gudstjänst från Skara domkyrka söndagar kl. 11.00.
Klicka här för information och länkar till  pastoratets kanaler vid sändningar...


Välkommen att fira gudstjänst
Varje söndag och helgdag firas gudstjänst i flera kyrkor i Skara pastorat. Under veckorna inbjuds till morgonbön och kvällsmässa. Dagar och tider för gudstjänster och evenemang finns i Kalendern, se längre ner på denna sida eller öppna med ikon i övre högra hörnet.

Upplevelsegudstjänst för alla åldrar firas i Barnens katedral i Skara domkyrka, Kvällsmat för alla i S:ta Annagården, Ardala och Messy church i Axvalls församlingshem. Välkommen!

Gudstjänstens uppgift är att göra mötet mellan Gud och människor tydligt. Vi får lyssna till Bibelns texter och får hjälp att förstå vad de kan betyda i vår tid. Vi lyssnar till musik och sjunger med i psalmerna. Vi ber för dem och det som står oss nära. 

Bibeltexter
Varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter.  Klicka här för att läsa kommande söndags text. Där hittar du också annan information om söndagen och kan söka efter övriga kyrkoårets bibeltexter.

Bön
Bön är ett samtal med Gud. Du kan be hur som helst och om vad som helst, med ord eller tyst i hjärtat. Det är lika mycket en bön om du ber i en kyrka, i naturen eller på bussen från skolan eller jobbet. Om du har svårt att formulera en bön, kan du ta hjälp av de tre orden tack, hjälp och förlåt. De flesta har ju något att tacka för, något som vi känner att vi behöver hjälp och stöd i, och något vi ångrar att vi sagt eller gjort mot en annan människa. På Svenska kyrkans bönewebb kan du be en bön eller tända ett ljus. Här blir våra böner synliga, både för oss själva och för andra. Vi kan dela varandras glädjeämnen och sorger. Klicka för att läsa mer om bön…

GUDSTJÄNSTER I SKARA PASTORAT

Nedan finns regelbundet återkommande gudstjänster. Samtliga gudstjänster finns i hemsidans kalender. Med reservation för ändringar. 

Skara domkyrka:
söndag 11.00 – Högmässa
söndag 18.00 - Ofta gudstjänst eller musik
tisdag 8.30 - Morgonmässa
onsdag 12.00 - Lunchmässa
torsdag 18.30 - Kvällsmässa
fredag 12.00 - Musik vid lunchtid (vår och höst)
S:ta Annagården:
söndag 11.00 eller 18.00 - Högmässa eller Gudstjänst
torsdag 9.00 - Bön
Bjärklunda kyrka:
lördag 18.00 Helgmålsbön (uppehåll under sommaren)
Varnhems klosterkyrka:
söndag 11.00 - Högmässa
onsdag 8.00 - Pilgrimsmässa

Svenska kyrkans andakter på SÄBO - särskilda boenden

Ardalagården 
Torsdag kl. 10.30 - 
Frejan
Torsdag kl. 15.00 - 2/5, 16/5
Malmgården
Torsdag kl. 14.00 - 18/4, 2/5, 30/5
Teglagården
Fredag kl. 11.00 - 26/4, 3/5, 24/5