Bildspel Skara domkyrka
Foto: Skara pastorat

Gudstjänst och bön

Skara pastorat har ställt om gudstjänstlivet för att kunna hålla en andlig gemenskap levande med församlingarna även under coronapandemin. Fortsatt smittspridning innebär fortsatt omtanke om varandra för att undvika covid-19-smitta. De allmänna råd och rekommendationer som finns gäller och vi följer dem i pastoratet. Välkomna, alla som vill söka Gud, alla som tvivlar och alla som vill röra sig från ängslan till hopp.

Under coronapandemin har Skara pastorat webbsänt gudstjänster från Skara domkyrka varje söndag. Från september 2021 upphör regelbundet webbsända gudstjänster. Framöver kommer endast gudstjänster vid vissa tillfällen att webbsändas. 
Klicka här för information och länkar till  pastoratets kanaler vid sändningar...

  

Välkommen att fira gudstjänst
Varje söndag och helgdag firas gudstjänst i flera kyrkor i Skara pastorat. Under veckorna inbjuds till morgonbön och kvällsmässa. Dagar och tider för gudstjänster och evenemang finns i Kalendern som öppnas med en ikon i övre högra hörnet.

Gudstjänstens uppgift är att göra mötet mellan Gud och människor tydligt. Vi får lyssna till Bibelns texter och får hjälp att förstå vad de kan betyda i vår tid. Vi lyssnar till musik och sjunger med i psalmerna. Vi ber för dem och det som står oss nära. 

Bibeltexter
Varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter.  Klicka här för att läsa kommande söndags text. Där hittar du också annan information om söndagen och kan söka efter övriga kyrkoårets bibeltexter.

Bön
Bön är ett samtal med Gud. Du kan be hur som helst och om vad som helst, med ord eller tyst i hjärtat. Det är lika mycket en bön om du ber i en kyrka, i naturen eller på bussen från skolan eller jobbet. Om du har svårt att formulera en bön, kan du ta hjälp av de tre orden tack, hjälp och förlåt. De flesta har ju något att tacka för, något som vi känner att vi behöver hjälp och stöd i, och något vi ångrar att vi sagt eller gjort mot en annan människa. På Svenska kyrkans bönewebb kan du be en bön eller tända ett ljus. Här blir våra böner synliga, både för oss själva och för andra. Vi kan dela varandras glädjeämnen och sorger. Klicka för att läsa mer om bön…

GUDSTJÄNSTER I SKARA PASTORAT

Nedan finns regelbundet återkommande gudstjänster, samtliga gudstjänster finns i hemsidans kalender. Med reservation för ändringar. 

Skara domkyrka:
söndag 11.00 – Högmässa
onsdag 8.00 - Morgonmässa
torsdag 18.30 - Kvällsmässa
helgfri måndag-torsdag 12.00 - Middagsbön (även fredagar under sommaren)
fredag 12.00 - Musik vid lunchtid (vår och höst)
Domkyrkan är öppen dagligen 9.00-16.00 samt vid gudstjänst och konsert. Juni, juli och augusti 9.00-18.00.
S:ta Annagården:
söndag 11.00 eller 18.00 - Högmässa eller Gudstjänst
torsdag 9.00 - Bön 
Bjärklunda kyrka:
lördag 18.00 Helgmålsbön (vår och höst)
Skärvs kyrka:
söndag 11.00 - Högmässa
Ryttaregården, Varnhem:
onsdag 8.00 - Pilgrimsmässa
Under perioden september 2021 till påsk 2022 är Varnhems klosterkyrka stängd för antikvarisk städning. Under denna period är Skärvs kyrka huvudkyrka i Valle församling. Här kommer söndagens huvudgudstjänst firas och hit kommer dop, vigslar och begravningar som annars varit tänkta i Varnhem att hänvisas i första hand.

Svenska kyrkans gudstjänster på Sjukhemmen

Skara kommuns direktiv för äldreboenden tillåter från den 1 oktober 2021 att kyrkorna åter håller andakter inomhus på sjukhemmen. 

Ardalagården 
kl 15.00 - 7/12
Frejan
kl 15.00 - 2/12, 16/12
Husaren
kl 15.00 - 30/11, 21/12
Malmgården
kl 14.00 - 18/11, 2/12, 30/12
Skarahemmet
kl 11.00 - 19/11, 3/12
Viktoriagården 
kl 10.30 - 18/11, 16/12
Vallehemmet
kl. 15.00 -