Bildspel Skara domkyrka
Foto: Skara pastorat

Gudstjänst och bön

Gudstjänster under coronapandemin
Skara pastorat har ställt om gudstjänstlivet för att kunna hålla en andlig gemenskap levande med församlingarna. Lättnaderna i restriktionerna från den 15 juli gör det möjligt för 300 personer att samlas inomhus med anvisade platser, under förutsättning att regeln om en meters avstånd mellan sällskap kan upprätthållas. Ett sällskap kan uppgå till max 8 personer. Klicka för information om maxantal i pastoratets kyrkor...
Fortsatt smittspridning under sommaren innebär fortsatt omtanke om varandra för att undvika covid-19-smitta. De allmänna råd och rekommendationer som finns gäller och vi följer dem i pastoratet.
Välkomna, alla som vill söka Gud, alla som tvivlar och alla som vill röra sig från ängslan till hopp. Klicka här för mer information och länkar till sändningar...

  

Välkommen att fira gudstjänst
Varje söndag och helgdag firas gudstjänst i flera kyrkor i Skara pastorat. Under veckorna inbjuds till morgonbön och kvällsmässa. Dagar och tider för gudstjänster och evenemang finns i Kalendern som öppnas med en ikon i övre högra hörnet. Du hittar länk till webbsända gudstjänster här.

Gudstjänstens uppgift är att göra mötet mellan Gud och människor tydligt. Vi får lyssna till Bibelns texter och får hjälp att förstå vad de kan betyda i vår tid. Vi lyssnar till musik och sjunger med i psalmerna. Vi ber för dem och det som står oss nära. 

Bibeltexter
Varje söndag och helgdag under kyrkoåret har sitt namn, sitt tema och sina bibeltexter.  Klicka här för att läsa kommande söndags text. Där hittar du också annan information om söndagen och kan söka efter övriga kyrkoårets bibeltexter.

Bön
Bön är ett samtal med Gud. Du kan be hur som helst och om vad som helst, med ord eller tyst i hjärtat. Det är lika mycket en bön om du ber i en kyrka, i naturen eller på bussen från skolan eller jobbet. Om du har svårt att formulera en bön, kan du ta hjälp av de tre orden tack, hjälp och förlåt. De flesta har ju något att tacka för, något som vi känner att vi behöver hjälp och stöd i, och något vi ångrar att vi sagt eller gjort mot en annan människa. På Svenska kyrkans bönewebb kan du be en bön eller tända ett ljus. Här blir våra böner synliga, både för oss själva och för andra. Vi kan dela varandras glädjeämnen och sorger. Klicka för att läsa mer om bön…

Gudstjänst i Coronatider

Vi följer regeringens beslut och Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner. Se aktuell information under Gudstjänster i coronatid i Skara pastorat. Nedan finns regelbundet återkommande gudstjänster, samtliga gudstjänster finns i hemsidans kalender. Med reservation för ändringar. 

 

Skara domkyrka:
söndag 9.00 - Morgonmässa
söndag 11.00 – Gudstjänst, sänds även via webb.
torsdag 18.30 - Kvällsmässa
varje helgfri måndag-fredag 12.00 - Middagsbön
Domkyrkan är öppen dagligen 9.00-16.00, söndagar 12.00-16.00.
Juni, juli och augusti 9.00-18.00.
S:ta Annagården:
söndag 11.00 eller 18.00 - Högmässa eller Gudstjänst
Varnhems klosterkyrka:
söndag 9.00 - Mässa
söndag 11.00 - Högmässa
onsdag 8.00 - Pilgrimsmässa
varje helgfri tisdag-fredag 9.00 (ej onsd), 12.00, 15.00 - Bön
Klosterkyrkan är öppen dagligen 10.00-17.00 t.o.m. augusti.

Svenska kyrkans gudstjänster på Sjukhemmen

Skara kommuns direktiv för äldreboenden tillåter från den 1 juni att kyrkorna håller andakter utomhus vid sjukhemmen. 

Ardalagården 
kl 15.00 - 6/7, 3/8
Frejan
kl 14.30 - 17/6, 1/7, 29/7, 12/8
Husaren
kl 14.00 - 21/6, 30/7, 27/8
Malmgården
kl 10.00 - 18/6, 16/7, 30/7, 27/8
Skarahemmet
kl 11.00 - 18/6, 16/7, 30/7, 27/8
Viktoriagården 
kl 10.30 - 1/7, 15/7, 12/8, 26/8
Vallehemmet
kl. 15.00 - 22/6, 22/7