Vuxenkörer pastoratet
Foto: Anneli Johansson

Vuxenkörer

Att sjunga i kör är en av Sveriges största folkrörelser - och dessutom lär det vara bevisat att körsång är hälsobefrämjande!

Som körsångare är du en viktig del av församlingslivet och sången är en av de stora ideella insatserna i kyrkan. Med jämna mellanrum medverkar körerna i gudstjänster och konserter till glädje för många människor.

Välkommen att vara med och sjunga!

Kontakt Skara pastorat

Skara pastorat
Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465 pg 118706-1
org.nr. 252003-2869

Kyrkans Hus, Skara
Besöksadress:  Malmgatan 3B, Skara
tel. 0511-265 00  mail: skara.pastorat@svenskakyrkan.se
Telefontid helgfri månd-fred 10.00-12.00