Valle församlingsråd

Valle församling bildas 2018-01-01 genom en sammanslagning av Axvalls, Eggby-Öglunda och Varnhems församlingar.

Ansvaret för församlingens grundläggande uppgift är kyrkorådets. Delar av detta ansvar har, enligt kyrkoordningen, delegerats till församlingsråden därför har ansvaret att t.ex

  • bestämma former för huvudgudstjänst
  • förvalta församlingens stiftelser och fonderade medel
  • besluta om användning och upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst i samråd med domprosten
  • vårda lösa inventarier och förbrukningsinventarier

Valle församlingsråd

Ordförande:
Magnus Gunnarsson
Junkragårdsvägen 10
532 73 Varnhem
0731-50 43 32
magnus@varnhem.org

Vice ordförande:
Lena Ringdahl
Skärv Stenstorpet 1
532 92 Axvall
0511-624 91
lena.ringdahl@telia.com

Ledamöter:
Magnus Gunnarsson
Inga-Kajsa Christensson
Laila Nyman
Lena Ringdahl
Ulrika Eriksson
Lars Olén
Jonathan Ryman
Emanuel Carlsson, på domprostens delegation och uppdrag

Ersättare:
Katarina Lagergren
Carita Andersson
Elisabet Stålarm
Margareta Gustavsson Broberg
Thomas Karlsson