Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Skara Besöks- och postadress: Malmgatan 3, 53231 Skara Telefon: +46(511)26500 E-post till Svenska kyrkan Skara

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Valle församlingsråd

Valle församling bildas 2018-01-01 genom en sammanslagning av Axvalls, Eggby-Öglunda och Varnhems församlingar.

Ansvaret för församlingens grundläggande uppgift är kyrkorådets. Delar av detta ansvar har, enligt kyrkoordningen, delegerats till församlingsråden därför har ansvaret att t.ex

  • bestämma former för huvudgudstjänst
  • förvalta församlingens stiftelser och fonderade medel
  • besluta om användning och upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst i samråd med domprosten
  • vårda lösa inventarier och förbrukningsinventarier

Valle församlingsråd

Ordförande

Magnus Gunnarsson

Junkragårdsvägen 10

532 73 Varnhem

magnus@varnhem.org

 

Ledamöter:

Magnus Gunnarsson

Inga-Kajsa Christensson

Laila Nyman

Margareta Broberg Gustavsson

Lena Ringdahl

Ulrika Eriksson

Lars Olén

Jonathan Ryman

Emanuel Carlsson, på domprostens delegation och uppdrag

 

Ersättare:

Katharina Lagergren

Carita Andersson

Elisabet Stålarm

Thomas Karlsson