Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Valle församlingsråd

Valle församling bildas 2018-01-01 genom en sammanslagning av Axvalls, Eggby-Öglunda och Varnhems församlingar.

Ansvaret för församlingens grundläggande uppgift är kyrkorådets. Delar av detta ansvar har, enligt kyrkoordningen, delegerats till församlingsråden därför har ansvaret att t.ex

  • bestämma former för huvudgudstjänst
  • förvalta församlingens stiftelser och fonderade medel
  • besluta om användning och upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst i samråd med domprosten
  • vårda lösa inventarier och förbrukningsinventarier

Valle församlingsråd

Ordförande

Magnus Gunnarsson

Junkragårdsvägen 10

532 73 Varnhem

magnus@varnhem.org

 

Ledamöter:

Magnus Gunnarsson

Inga-Kajsa Christensson

Laila Nyman

Margareta Broberg Gustavsson

Lena Ringdahl

Ulrika Eriksson

Lars Olén

Jonathan Ryman

Emanuel Carlsson, på domprostens delegation och uppdrag

 

Ersättare:

Katharina Lagergren

Carita Andersson

Elisabet Stålarm

Thomas Karlsson