Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Valle församlingsråd

Valle församling bildas 2018-01-01 genom en sammanslagning av Axvalls, Eggby-Öglunda och Varnhems församlingar.

Ansvaret för församlingens grundläggande uppgift är kyrkorådets. Delar av detta ansvar har, enligt kyrkoordningen, delegerats till församlingsråden därför har ansvaret att t.ex

  • bestämma former för huvudgudstjänst
  • förvalta församlingens stiftelser och fonderade medel
  • besluta om användning och upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst i samråd med domprosten
  • vårda lösa inventarier och förbrukningsinventarier

Valle församlingsråd

Ordförande:
Magnus Gunnarsson
Junkragårdsvägen 10
532 73 Varnhem
0731-50 43 32
magnus@varnhem.org

Ledamöter:
Magnus Gunnarsson
Inga-Kajsa Christensson
Laila Nyman
Lena Ringdahl
Ulrika Eriksson
Lars Olén
Jonathan Ryman
Emanuel Carlsson, på domprostens delegation och uppdrag

Ersättare:
Katarina Lagergren
Carita Andersson
Elisabet Stålarm
Margareta Gustavsson Broberg
Thomas Karlsson