Valle församlingsråd

Valle församling bildas 2018-01-01 genom en sammanslagning av Axvalls, Eggby-Öglunda och Varnhems församlingar.

Ansvaret för församlingens grundläggande uppgift är kyrkorådets. Delar av detta ansvar har, enligt kyrkoordningen, delegerats till församlingsråden därför har ansvaret att t.ex

  • bestämma former för huvudgudstjänst
  • förvalta församlingens stiftelser och fonderade medel
  • besluta om användning och upplåtelse av kyrka för andra ändamål än gudstjänst i samråd med domprosten
  • vårda lösa inventarier och förbrukningsinventarier

Valle församlingsråd

Ordförande:
Anders Jonsson
Backgården Öglunda
532 92 Axvall
backgardenoglunda@gmail.com

Vice ordförande:
vice ordförande ska utses av församlingsrådet vid sitt första sammanträde.


Ledamöter:
Anders Jonsson
Lars Olén
Lena Ringdahl
Magnus Gunnarsson
Jonathan Ryman
Lena Rosenblad
Laila Nyman
Margareta Broberg Gustafsson
Agneta Ahlgrand
Emanuel Carlsson, på domprostens delegation och uppdrag

Ersättare:
Tobias Johansson
Inga-Kajsa Christensson
Björn Pettersson
Ulrica Ericsson
Katarina Lagergren