Foto: Alva Emanuelsson

Konfirmation

Är du nyfiken?
Ta chansen att ställa knepiga frågor, fundera över livet och kristen tro, klura ut möjliga och omöjliga svar tillsammans med andra: Vem är Jesus? Vad är meningen med livet? Vad händer i kyrkan egentligen? Vad tror jag på? Vad händer efter döden? Vad är viktigt i mitt liv? Det är också en möjlighet att få nya vänner. Välkommen med!

Ta chansen - bli konfirmand!
Funderar du på att pröva? Du är inte ensam! Varje är väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud och livet och sådant som är viktigt. De allra flesta uppfattar sin konfirmation som rolig och meningsfull. Många väljer sedan att stanna som konfirmandledare. Andra väljer kören eller ungdomsgruppen. Du behövs! Alla kan bidra på olika sätt i församlingen.
 
Konfirmand 2022-2023
Hösten 2022 har ett nytt konfirmandår startat - ett spännande år fram till konfirmationen under vår eller sommar 2023. 

Om du har frågor om konfirmation kontakta oss gärna:
Skara: Måns Johansson tel. 0511-265 22 
Ardala: Eva Johansson tel. 0511-265 23
Valle: Pernilla Emanuelsson tel. 0511-265 53  
Ungdomar med funktionsvariationer:
Pernilla Emanuelsson tel. 0511-265 53
  

Till dig som är vårdnadshavare
Ditt barn står på tröskeln till vuxenlivet och har gjort sig erfarenheter av både det roliga, tråkiga och jobbiga. En hel del redskap har din tonåring redan fått med sig. Under året som konfirmand lär vi oss mer om kristen tro, hur livet kan se ut, hur man kan hantera det i olika situationer, finslipa redskapen och få några nya med kristen tro som grund.
Därför är detta ett viktigt år! Ett år vars träffar är värda att prioritera. Då är det bra att du som vårdnadshavare hjälper din tonåring att planera in sina konfirmandträffar så att de inte krockar med andra viktiga händelser i familjen och släkten. Meddela även eventuella tränare vilka tider som din tonåring behöver få ledigt från, om det behövs vid något tillfälle.
Under året kommer även du som vårdnadshavare att inbjudas till några samlingar för information och få prova på något av det som konfirmanderna gör under sina träffar.
Välkommen med på denna resa!

Läs mer om konfirmation på Svenska kyrkans hemsida.

Kontakt Carl Eric Ericsson

tel: 0511-265 26
mail: Carl Eric Ericsson