Foto: Pernilla Emanuelsson

Konfirmation

Är du nyfiken?
Ta chansen att ställa knepiga frågor, fundera över livet och kristen tro, klura ut möjliga och omöjliga svar tillsammans med andra: Vem är Jesus? Vad är meningen med livet? Vad händer i kyrkan egentligen? Vad tror jag på? Vad händer efter döden? Vad är viktigt i mitt liv? Det är också en möjlighet att få nya vänner. Välkommen med!

Ta chansen - bli konfirmand!
Funderar du på att pröva? Du är inte ensam! Varje är väljer omkring 30 000 tonåringar att konfirmeras i Svenska kyrkan. Konfirmation handlar om Gud och livet och sådant som är viktigt. De allra flesta uppfattar sin konfirmation som rolig och meningsfull. Många väljer sedan att stanna som konfirmandledare. Andra väljer kören eller ungdomsgruppen. Du behövs! Alla kan bidra på olika sätt i församlingen.
 
Konfirmand 2020-2021
Hösten 2020 startade ett nytt konfirmandår. Konfirmandåret 2020-2021 ser annorlunda ut på grund av coronapandemin och många träffar sker digitalt.

Om du har frågor om konfirmation kontakta oss gärna:
Skara: Måns Johansson tel. 0511-265 22 
Ardala: Eva Johansson tel. 0511-265 23
Valle: Pernilla Emanuelsson tel. 0511-265 53 
Ungdomar med funktionsvariationer: Britt-Marie Hjertén tel. 0511-265 10  

Läs mer om konfirmation på Svenska kyrkans hemsida.