Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Konfirmation

Nu är det dags!
En möjlighet att ställa knepiga frågor, fundera över livet och kristen tro, klura ut möjliga och omöjliga svar tillsammans med andra. Det är också en möjlighet att träffa kompisar du kanske redan känner - och en chans att få nya vänner. Att med lek och allvar, sång och skratt, prat och tankar få lära sig mer om livet är en ganska häftig grej.

Ta chansen - bli konfirmand!
Det finns någon som är intresserad av dig och ditt liv. Någon som bryr sig om dig och dina frågor. Svenska Kyrkan möter massor av tonåringar med stora och små funderingar om livet, Jesus och Gud, gott och ont.
Vågar du upptäcka ditt liv och dina resurser? Vill du ta emot Guds välsignelse över ditt liv? Vi, kyrkans konfirmandledare vill lyssna på dig, och vandra ett stycke tillsammans på ditt livs väg. Kanhända vi finner svaren på en del av dina fundror då.

Varje år väljer drygt hälften av alla 15-åringar i Skara pastorat att konfirmeras. De allra flesta uppfattar sin konfirmation som rolig och meningsfull. Många väljer sedan att stanna som konfirmandledare. Andra väljer kören eller ungdomsgruppen. Du behövs! Alla kan bidra på olika sätt i församlingen.
 
Konfirmand 2018-2019
Välkommen med på ett nytt spännande konfirmationsår! 
Klicka för att läsa mer om grupperna i Skara pastorat...

Klicka för att göra anmälan...

Om du har frågor om konfirmation kontakta oss gärna:

Skara: Annelie Salomonsson tel. 0511-265 26 
Ardala: Pernilla Ericson tel. 0511-265 61
Valle: Pernilla Emanuelsson tel. 0511-265 53 
Ungdomar med funktionsvariationer: Britt-Marie Hjertén tel. 0511-265 10  

Läs mer om konfirmation på Svenska kyrkans hemsida.