bjärklunda kyrka
Foto: Anna Theander

Bjärklunda kyrka

Kyrkan byggdes 1781 som gemensam kyrka för de båda socknarna Bjärka och Härlunda, som tidigare hade varsin medeltidskyrka. Dessa revs och allt användbart material användes till det gemensamma kyrkbygget. Byggmästare var Sven Westman från Skärv. Drivande bakom bygget var Per Tham, ägare till godset Dagsnäs.
Namnet Bjärklunda antogs 1785. 1859 byggdes sakristian och den befintliga läktaren i koret revs. Tre år senare, 1862, byggdes tornet i granit.
Kyrkorummet präglas av inredningen från 1600- och 1700-tal. Till kyrkans 100-årsjubileum anskaffades en altaruppsats från ett konstgjuteri i München. Det är en så kallad kalvariegrupp. Båda medeltidskyrkornas altartavlor finns i kyrkan.

Medeltidsdopfunten i koret är från Härlunda kyrka.
I vapenhuset står dopfunten från Bjärka kyrka.
1913 inlades och målades ett nytt innertak. 1931 genomfördes en större restaurering. 1970 fick kyrkan en ny orgel.

På kyrkogården finns gravarna efter Per Tham, Dagsnäs och veterinärpionjären Peter Hernqvist. Sommartid firas friluftsgudstjänst vid de båda minnesrika kyrkoruinerna i Bjärka och Härlunda.

Snabbfakta om Bjärklunda kyrka

1781 fick Bjärka och Härlunda socknar en gemensam kyrka som fick heta Bjärklunda kyrka. Båda de gamla kyrkornas altartavlor och dopfuntar finns i kyrkan. Den praktfulla altaruppsatsen med skulpterad golgatagrupp som pryder koret införskaffades från ett gjuteri i München inför kyrkans 100-årsjubileum.

Drygt 200 personer får plats i kyrkan.

Kontakt Bjärklunda kyrka

Boka dop och vigsel:
Kyrkans hus, Skara, tel. 0511-265 00

Begravning och gravar:
Kyrkogårdsförvaltningen, tel. 0511-265 40

Besöka kyrkan utanför gudstjänsttid:
Ingrid Linderoth, tel. 070-760 01 90

Vill du veta mer om Bjärklunda kyrka?

Mer om Bjärklunda kyrka finns att läsa i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Klicka här!