Eggby kyrka
Foto: Anna Theander

Eggby kyrka

Eggby kyrka ligger vackert belägen på en åsrygg mellan Stakasjön och Eggbysjön mitt i Valle härads kamelandskap.

Dopfunten från 1100-talet talar för att den äldsta kyrkan är från denna tid. Det ännu befintliga västtornet är sannolikt av medeltida ursprung. Kyrkan, förutom tornet och delar av långhusets västmur, revs när en ny kyrka byggdes vid 1700-talets mitt. Sakristian tillbyggdes 1759 av Joh. de Bruce, Ölanda mot att han fick inrätta gravvalv för sig och sin ätt under golvet.

Kyrkans vitputsade exteriör, stickbågiga fönsteröppningar, långhusets valmade sadeltak samt västtornets huv är karaktäristisk för 1700-talet, även om vissa förändringar gjordes vid en restaurering 1903. Altaruppsats och predikstol är från 1700-talet. Av en äldre altaruppsats återstår ett par träskulpturer som idag återfinns över södra ingången.
Den nuvarande bänkinredningen är från Axel Forsséns restaurering 1929.   

Kyrkans äldsta föremål är dopfunten från 1100-talets senare hälft och tillhör den så kallade Skalundaskolan. Flera reliefprydda gravhällar från 1500- och 1600-talet har murats in i väggarna. Den främre ljuskronan är av böhmisk kristall och anses vara ett krigsbyte från Prag, tagen i 30-åriga kriget. I tornet, som under medeltiden troligen även använts som försvarstorn, hänger tre klockor. Äldst är lillklockan från 1300-talet. Mellanklockan är daterad 1963. Storklockan, försedd med vacker ornamentik och inskriptioner rämnade 1771 och omgöts 1773.

Kyrkan har också i sin ägo ett antal äldre textilier. Bland annat en mässhake från 1600-talet av grön silkessammet och en mässhake av grön- och vitmönstrad sammet som är en gåva till kyrkan 1687 av pfalsgrevinnan Maria Euphrosyne, maka till greve Magnus Gabriel De la Gardie, som innehade Höjentorps slott.

Kyrkan äger även ett ciborium (kärl för förvaring av den invigda hostian) från 1400-talet med tornformigt lock och graverade apostlabilder.

Snabbfakta Eggby kyrka

Eggby kyrka byggdes i mitten av 1700-talet men tornet från den gamla medeltida kyrkan behöls. Kyrkan har dopfunt från 1100-talet och inmurade gravhällar från 1500- och 1600-tal.

I kyrkan får drygt 200 personer plats.

Kontakt Eggby kyrka

Boka dop och vigsel:
Kyrkans hus, Skara, tel. 0511-265 00

Begravning och gravar:
Kyrkogårdsförvaltningen, tel. 0511-265 40

Besöka kyrkan utanför gudstjänsttid:
Emanuel Carlsson tel. 0511-265 51