Bildspel Skara domkyrka
Foto: Skara pastorat

Kryptan

Medeltidskryptan i Skara är unik. Efter att ha varit begravd i stenmassor sedan 1200-talet upptäcktes den 1949. Under renoveringen 1999 fann man dessutom stenrester som är äldre än 1100-talets kyrka. Med andra ord är det stenar från den första stenkyrkan på platsen som hittats. Kanske var detta biskop Adalvards kyrka.

I kryptan förvarades dyrbara reliker. Den användes också som gravrum för biskopar. Kryptan kom till på 1100-talet, men den förstördes redan på 1200-talet då domkyrkan fick ett nytt och större kor. Relikerna förvarades istället vid altaret och kryptan låg gömd i cirka 700 år.

Kryptan stod i förbindelse med kyrkan ovanpå via trappor. Mellan trapporna fanns en kammare med särskild ingång. I kammaren förvarades sannolikt relikerna.

I kryptan fann man även en grav från 1100-talet med ett skelett i. I samma grav fanns också ett nattvardskärl i silver: en kalk och en patén. Kalken kallas Sunekalken eftersom det står "Sune gjorde mig" på latin på dess nedre del.

Kryptan har efter den senaste ombyggnaden av domkyrkan fått en ny inramning med det slagna kryssvalvet. De murar som funnits på platsen står som de hittades.

 

Domkyrkans öppettider

Skara domkyrka är öppen ​​för besök och andakt dagligen kl. 9-​​​​​​​​​​16 ​​​samt vid gudstjänster och konserter. ​Juni, juli och augusti är domkyrkan öppen dagligen kl. 9-18. 

När gudstjänster, andakter eller annan verksamhet pågår, t ex mässa, middagsbön, dop, vigsel, begravning, konsert och liknande, är det inte möjligt att gå in i våra kyrkor för att turista. Var vänlig och respektera detta!

Ibland bokas program in med kort varsel. Vill du vara alldeles säker på att kunna komma in utan att själv ha bokat kyrkan, ring strax före ditt besök och försäkra dig om att det är möjligt.

Du är alltid välkommen in och delta i det som sker i domkyrkan!

Kontakt Skara domkyrka

Boka dop och vigsel i domkyrkan:
Kyrkans hus, Skara, tel. 0511-265 00
Mejl: skara.pastorat@svenskakyrkan.se

Begravning och gravar:
Kyrkogårdsförvaltningen, tel. 0511-265 40
Mejl: skara.kgf@svenskakyrkan.se

Visning av domkyrkan:
Bokning av guidning sker via expeditionen i Kyrkans Hus tel. 0511-265 00, eller mail: skara.pastorat@svenskakyrkan.se

Besök av grupper behöver bokas. Detta för att gruppens besök inte ska krocka med församlingsverksamhet eller bokad guidning. Om gruppen ej är bokad kan besök i kyrkan inte garanteras. 
Bokningsavgift utan guidning 500 kr.
Guideavgift (inkl. bokningsavgift, guidning ca 45 min):
1-9 personer 70 kr/person
10-19 personer 700 kr
20-29 personer 1.200 kr
30-39 personer 1.800 kr
fler än 40 personer 2.400 kr
Barn upp till 15 år gratis.
För guidning utanför domkyrkans ordinarie öppettid tillkommer en avgift på 750 kr.
För guidning på engelska eller tyska tillkommer avgift på 500 kr.
Konfirmandgrupper och skolor: Guidning utan avgift för konfirmandgrupper i Svenska kyrkan och skolor i Skara kommun. Övriga skolor 500 kr.

Snabbfakta om Skara domkyrka

Skara domkyrka har anor från 1100-talet men fick sin nuvarande höggotiska prägel på 1300-talet. Den är helgad åt Sankta Maria och är Sveriges äldsta domkyrka. Här finns bland annat en medeltida krypta och en skattkammare med flera unika skatter. Glasfönstren med Bibelns berättelser är gjorda av Bo Beskow.

Kyrkan har 470 sittplatser och ca 750 personer får plats i kyrkan.