Varnhems klosterkyrka
Foto: Anna Theander

Öppettider och guidningar i Varnhems klosterkyrka

Nytt golv i klosterruinen
Onsdag 10 mars inleds första etappen med att lägga nytt golv i klosterruinens korsgång. Arbetet innebär avspärrningar och annat stök. För att ta sig till museet får man till exempel runda kyrkan åt andra hållet. Arbetet beräknas vara klart i slutet av juni 2021. Etapp två beräknas utföras under hösten 2021.

Antikvarisk städning
September 2021-mars 2022 kommer Varnhems klosterkyrka att vara stängd på grund av antikvarisk städning. Återöppnande av klosterkyrkan planeras till påskdagen 17 april 2022.

Klosterkyrkans öppettider säsongen 2021

20 mars-31 augusti öppet dagligen kl. 10.00-17.00 med reservation för att det under gudstjänsttid är begränsat tillträde till kyrkan.
Därefter stänger kyrkan för antikvarisk städning men klosterruinen och området kring klosterkyrkan går fortsatt att besöka.

I övrigt hänvisas till kyrkans gudstjänster, för tider se kalendern.

Fri entré.

Klostervisning 
Sommarens dagliga fasta guidningar utgår 2021 på grund av pandemin.

Tidebön måndag-fredag kl. 9.00, 12.00 och 15.00

Inga guidningar vår och sommar 2021
Inga guidningar för grupper genomförs i eller kring klosterkyrkan t.o.m. augusti 2021. Preliminär bokning från 1 juni är möjlig. Preliminär bokning måste innan besök få bekräftelse på om det är möjligt att komma eller inte beroende på restriktioner och lokala beslut.

Grupper:
Besök av grupper behöver bokas, bokningsavgift 500 kr.
Guideavgift (inkl. bokningsavgift, guidning ca 45 min):
1-19 personer 500 kr
20-29 personer 1.000 kr
30-39 personer 1.500 kr
fler än 40 personer 2.000 kr
Öppningsavgift utanför ordinarie öppettider + 500 kr.

Skolor och konfirmandgrupper 500 kr, utanför ordinarie öppettider + 500 kr,
extra guide vid stora grupper + 500 kr.

Tidsbokning
under säsong tel. 0511-265 34, mail Varnhems klosterkyrka
övrig tid tel. 0511-265 00, mail Skara pastorat 

Begränsat tillträde för turister vid gudstjänst
Varnhems kyrka är idag en levande församlingskyrka med gudstjänster, vigslar, begravningar, övning inför konsert m.m. Begravningstider har vi på fredagar och vigseltider på lördagar. Vid dessa tillfällen är tillträdet till kyrkan för turister begränsat.
För besked om gudstjänster se kalender, ring kyrkans guider, tel. 0511-265 34 eller expeditionen i Skara tel. 0511-265 00.

Pilgrimsmässa
Obs! Pilgrimsmässan har tagit paus under coronapandemin.
För vandraren på livets väg, eller pilgrimen på leden ligger Varnhems klosterkyrka som en rastplats vid Billingens fot. Välkommen till Pilgrimsmässan onsdagar klockan 8.00, en kort paus innan vi vandrar vidare!

Sommarmusik
Under sommaren inbjuds till omtyckta kvällar med Sommarmusik.
Vad som går att genomföra sommaren 2021 är ännu oklart.

varnhem.se
Skara kommun, Västergötlands museum och Skara pastorat samarbetar kring besöksmål Varnhem och planerar aktiviteter tillsammans och var för sig.
Klicka för att se samlad information om besöksmål Varnhem...