Öglunda kyrka
Foto: Inger Lidén

Öglunda kyrka

 Den ursprungliga kyrkan i Öglunda var byggd i romansk stil av kalksten på 1100-talet.

På 1600-talet byggdes kyrkan till. 1883 byggdes ett nytt långhus tvärs över det gamla. Kyrkorummet blev då orienterat i norr-söder. Sakristia inreddes i det forna vapenhuset och det ursprungliga koret är nu ett dopkapell. Under dopkapellets golv är en grav belägen, troligtvis en prästgrav från 1700-talet.

Koret i söder har tre romanska fönster vars glasmålningar tillkom 1980 av den holländske konstnären Folk Heybroek efter en donation av Märta Andersson.
Kyrkorummet har ett tresidigt brutet trätak och inredningen präglas av 1800-talet.

Dopfunten i ek är skänkt av fru Selma Andersson, Bockaskede och tillverkad av Valter Lundqvist 1951.

Nattvardskalken är en gåva av Johan Hindrich Reuter 1644 och har hans vapen. Från samma år och givare finns även en mässhake i brun sammet.  Kyrkan äger också en kollekthåv från 1763 och en ljusstake i trä från 1773.

Öglunda kyrka togs i bruk igen söndagen 29 juni 2014 efter att ha varit stängd under 2012 och 2013 på grund av renovering och sanering efter hussvampsangrepp.

Snabbfakta om Öglunda kyrka

Öglunda kyrka stammar från 1100-talet men byggdes ut på 1600-talet. På 1880-talet byggdes ett långhus tvärs över det gamla. Det tidigare koret fick istället bli dopkapell. Inredningen är i 1800-talsstil men dopfunten i ek och glasmålningarna i de södra korfönstren representerar 1900-talet.

I Öglunda kyrka får ungefär 100 personer plats.

Kontakt Öglunda kyrka

Boka dop och vigsel:
Kyrkans hus, Skara, tel. 0511-265 00

Begravning och gravar:
Kyrkogårdsförvaltningen, tel. 0511-265 40

Besöka kyrkan utanför gudstjänsttid:
Kyrkan är öppen i samband med gudstjänst och mässa enligt predikoturen. Önskar ni besöka kyrkan annan tid kontakta:
Marianne tel. 070-282 62 08
Katharina tel. 076-819 22 56

Vill du veta mer om Öglunda kyrka

Mer om Öglunda kyrka finns att läsa i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Klicka här!