Foto: Alva Emanuelsson

Vill du ha en uppgift?

Alla människor behöver få användning av sin begåvning och kreativitet och bidra till att församlingen kan fullgöra sin uppgift, nämligen att vara Kristi kropp. En kropp kan inte klara sig utan sina kroppsdelar.

I församlingen finns många olika uppgifter, både enkla och avancerade, uppgifter som det tar lång tid att utföra men också uppgifter som bara tar en minut. Att vi alla bidrar gör att församlingen kan utvecklas och vidgas. Att arbeta tillsammans är också mycket roligare än att göra saker på egen hand!

Välkommen med ditt bidrag, stort eller smått. Det finns en plats där du passar in, berätta gärna vad du vill bidra med! Kanske har du mycket tid över under en period, kanske kan du tänka dig att hjälpa till vid ett tillfälle per termin - eller varje vecka! Oavsett är du välkommen - det finns en uppgift just för dig!

Exempel på uppgifter kan till exempel vara att läsa en bibeltext i gudstjänsten, hjälpa till med fondansökningar, göra kyrkkaffe, hjälpa någon att göra en enkel budget, vara konfirmandmedhjälpare och mycket annat!

Vill du hjälpa till?

Hör av dig så får du veta mer!

Skara:
Mail: Per Larsson
Tel: 0511-265 09

Ardala:
Mail: Pernilla Ericson
Tel: 0511-265 61

Valle:
Mail: Emanuel Carlsson
Tel: 0511-265 51