Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Kontakt

Svenska kyrkan Skara Besöks- och postadress: Malmgatan 3, 53231 Skara Telefon: +46(511)26500 E-post till Svenska kyrkan Skara

Jourhavande präst

Kyrkan kan hjälpa dig. Akut samtals- och krisstöd.

Fastighetsutskottet

Kyrkofullmäktige har beslutat att inom kyrkorådet skall det finnas fyra utskott, arbetsutskottet, kyrkogårdsutskottet, fastighetsutskottet och diakoniutskottet. Utskotten är beredande organ till kyrkorådet. Kyrkorådet har delegerat vissa ärenden till utskotten.

Fastighetsutskottet
Fastighetsutskottet arbetar med frågor som handlar om fastighetsfrågor och fastighetsförvaltning. Fastighetsutskottet består av fyra ledamöter med lika många ersättare.

 

Fastighetsutskottet

Fastighetsutskottets ordförande:
Barbro Berg
Härlundagatan 23 b
532 35 Skara


Ledamöter: 
Barbro Berg
Karl-Gustav Bynke
Jonathan Ryman
Anders Jonsson