Fastighets- och kyrkogårdsutskottet

Kyrkofullmäktige har beslutat att inom kyrkorådet skall det finnas två utskott, arbetsutskottet och fastighets- och kyrkogårdsutskottet.  Kyrkorådet kan delegera vissa ärenden till utskotten.

Fastighets- och kyrkogårdsutskottet

Utskottet ska behandla frågor som dels berör församlingens fastighetsbestånd, dels frågor som rör begravningsverksamhet och kyrkogårdsförvaltningens ärenden.  Utskottet ska under kyrkorådet förvalta pastoratets kyrkogårdar, samt bevaka att gällande och aktuell lagstiftning följs.

Utskottets uppgifter preciseras i kyrkorådets arbetsordning. Bestämmelser för begravningsverksamheten finns i begravningslagen.

Utskottet består av 8 ledamöter med 4 ersättare. Utöver de valda ledamöterna är domprosten ledamot av utskottet.

 

Fastighets- och kyrkogårdsutskottet

Ordförande:
Jeanette Jonsson
Backgården Öglunda
532 92 Axvall
buggaren@gmail.com


Ledamöter: 
Jeanette Jonsson
Doris Danielsson
Daniel Andersson
Jonathan Ryman
Lars Olén
Johan Hjertén
Barbro Berg
Thyra Roos
Robert Lorentzon, domprost

Ersättare:
Karl-Gustaf Bynke
Håkan Karlsson
Carl Wallgren
Margateta broberg Gustafsson

Av Länsstyrelsen utsett begravningsombud:
Håkan Johansson