blomma
Foto: Kristina Strand Larsson/IKON

Att förlora någon nära

Någon som stod Dig nära har dött. Det påverkar ditt liv. Nya känslor och svåra tankar kommer. Svenska kyrkan erbjuder sorgegrupper som leds av präst och diakon. 

En sorgegrupp är en mindre grupp på fem till åtta deltagare, som träffas ett bestämt antal gånger med erfarna ledare. Där finns det möjlighet att dela med sig av tankar och känslor till andra som är i samma situation och förstår vad det handlar om.  

I Skara pastorat kallas sorgegruppen för Leva-vidare-grupp. Personliga inbjudningar skickas ut men du kan också självklart kontakta någon av pastoratets diakoner för mer information. Klicka här för mer information...

Kontakt diakoni

mail: Clara Linderland
tel. 0511-265 27

mail: Gunlög Fåglefelt
tel: 0511-265 20