Foto: Ann-Mari Engh

Bibelstudier i Valle

Våren 2024

Fördjupning i fastetid i Ryttaregården, Varnhem
Onsdagarna 14/2, 21/2, 28/2, 6/3, 13/3 och 20/3 kl. 18.00-ca 20.30
Under fastetiden läser vi Ärkebiskopens fastebok Andlig Bålstyrka av Marit Norén och samtalar om den. Med hjälp av bokens praktiska övningar får vi hjälp att fördjupa vår relation till Gud och våra medmänniskor. 
Kvällen inleds med mässa kl. 18.00 följt av te och smörgås. Kl. 19.00 startar 
vi kvällens samtal. Du får boken första gången och kommer på de träffar du har möjlighet till.
Ledare: Emanuel Carlsson, präst och Monica Spolén, präst
Anmälan: senast måndag 12 februari till:
Monica Spolén, 0511-265 54, monica.spolen@svenskakyrkan.se 
Kontakt: Monica Spolén, 0511-265 54, monica.spolen@svenskakyrkan.se
Kostnad: Te och smörgås till självkostnadspris.
I samarbete med SENSUS.

Bibelsamtal i Ryttaregården, Varnhem
Onsdagarna 3/4, 10/4, 17/4, 8/5, 15/5 och 22/5 kl. 18.00-ca 20.00
Vi läser kommande söndags bibeltexter från evangelieboken och funderar och samtalar om vad texten säger oss. Kvällen inleds med mässa kl. 18.00 följt av te och smörgås. Kl. 19.00 startar vi kvällens bibelsamtal.
Ledare: Emanuel Carlsson, präst och Monica Spolén, präst
Anmälan: Ingen föranmälan.
Kontakt: Monica Spolén, 0511-265 54, monica.spolen@svenskakyrkan.se
Kostnad: Te och smörgås till självkostnadspris.

Samtals- och studiegrupp i Klockaretomten
Gruppen ses udda veckor kl. 14.30-16.00 den 31/1-22/5.
Obs! ej 24/4 då det är syföreningsdagar på Flämslätt.
Ingen kostnad. Fika serveras.
Ledare:
Monica Spolén
Anmälan: Ingen föranmälan. Kontakt: Monuca Spolén, 0511-265 54, monica.spolen@svenskakyrkan.se

Kontakt Emanuel Carlsson

tel: 0511-265 51
mail: emanuel.carlsson@svenskakyrkan.se

Kontakt Judith Fagrell

tel: 0511-265 09, 0733-15 23 87
mail: judith.fagrell@svenskakyrkan.se