Foto: Judith Fagrell

Bibelstudier i Valle

Bibelstudier och vuxenundervisning i Valle
Genom samtal och delade erfarenheter kring trons och livets frågeställningar och glädjeämnen är du välkommen att dela tro och liv. 

Hösten 2021
Vi läser och för fördjupande bibelsamtal utifrån olika teman.
Ingen anmälan, tillfällena är fristående så du kan vara med när det passar dig. Följande onsdagar kl. 19.00 i Axvalls församlingshem:
15 september - Kallelse och lärjungaskap
13 oktober - Rättfärdiggörelse och helgelse
10 november - Andens gåvor
8 december - Trons frukter
Ledare: Judith Fagrell
Kontakt och frågor: judith.fagrell@svenskakyrkan.se tel. 0733-152387

Kontakt Judith Fagrell

tel: 0511-265 71, 0733-15 23 87
mail: Judith Fagrell