Foto: Per Larsson

Barnkörer

Församlingarna i pastoratet har ett rikt utbud för alla sångglada barn. Att sjunga i kör är både roligt och utvecklande på många sätt. Barnen får lära känna sin röst och utveckla den genom hållning, andning, tonbildning, gehörsträning och gestaltning, allt med glad gemenskap tillsammans med andra som utgångspunkt.

 

Kontakt Skara pastorat

Skara pastorat
Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465 pg 118706-1
org.nr. 252003-2869

Kyrkans Hus, Skara
Besöksadress:  Malmgatan 3B, Skara
tel. 0511-265 00  mail: skara.pastorat@svenskakyrkan.se
Telefontid helgfri månd-fred 10.00-12.00