Foto: Joakim Carlström/IKON

Texter, löften och böner

De bibeltexter, löften och förböner som brukar ingå i en vigselgudstjänst hittar du här nedan:

Bibelläsning

Bibeltexterna kan läsas av prästen eller av någon/några vänner eller släktingar till brudparet. Här följer några bibelord som är vanliga att välja bland inför en vigsel.

Jesus sade: Skaparen gjorde från början människorna till man och kvinna. Därför skall en man lämna sin far och sin mor för att leva med sin hustru, och de två skall bli ett.  Vad Gud har fogat samman får människan alltså inte skilja åt. (Matt 19:4-6)

Kärleken är stark som döden, dess längtan obetvinglig som dödsriket, dess glöd är som eldens glöd, en Herrens låga är den.
De största vatten förmår ej utsläcka kärleken, strömmar kan inte dränka den. (Höga Visan 8:6-7)

Ta alltså Gud till föredöme, som hans älskade barn.
Lev i kärlek, så som Kristus har älskat oss och utlämnat sig själv för vår skull som en offergåva, ett välluktande offer åt Gud. (Ef 5:1-2)

Er kärlek skall vara uppriktig. Avsky det onda, håll fast vid det goda. Visa varandra tillgivenhet. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Gläd er med dem som gläder sig och gråt med dem som gråter. (Rom:9-10, 15)

Bär varandras bördor, så uppfyller ni Kristi lag. (Gal 6:2)

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont.
Den finner inte glädje i orätten, men gläds med sanningen.
Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.
Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.
(1 Kor 13:4-7, 13)

Löftena

I kyrkoordningen finns två varianter. I den första läser prästen före brudgummen och bruden som sedan upprepar löftena i tur och ordning. I den andra läser brudparet själva sina löften. Brudparet kan också fritt formulera sina löften i samråd med prästen. Syftet med löftena är att ge uttryck åt brudparets vilja att älska varandra i nöd och lust så länge de lever.Prästen förestavar löftet för brudgummen:
Jag, NN,
 tar dig, NN,
nu till min hustru
att dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt/så länge jag lever

Prästen förestavar löftet för bruden:
Jag, NN,
 tar dig, NN,
nu till min man
att dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt/så länge jag lever

Eller

Brudgummen säger:
NN. jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.

Bruden säger:
NN. jag vill älska dig,
dela glädje och sorg med dig
och vara dig trogen
tills döden skiljer oss åt.


Förbön

Det finns två förböner i Den svenska kyrkohandboken. Man kan välja en av dem eller be en fritt formulerad förbön för brudparet. Förbönen leds av prästen eller någon av gästerna.

Himmelske Fader,
Vi tackar dig för denna dag, för dess glädje och förhoppningar.
Vi ber dig för det äktenskap som NN och NN nu har ingått inför dig. Låt deras liv tillsammans präglas av tillit och respekt för varandras egenart. Hjälp dem att skapa ett öppet och varmt hem, där (deras barn får leva i trygghet och) deras vänner finner gemenskap.
När svårigheter möter, för dem då närmare dig och varandra.
Hjälp dem att förlåta varandra och låt dem dag för dag te emot glädje och kraft ur din hand.
Genom Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.


eller

Helige Herre, himmelske Fader, evige Gud, himmelens och jordens skapare,  du som, när du skapade allt, skapade människan till man och kvinna.
Du gav dem nåd att vara förvaltare över allt skapat efter din kärleks beslut.
O Gud, som har förenat man och kvinna och givit dem din välsignelse,
Se i nåd till dessa som står inför dig och begär att bli välsignade av dig.
Hjälp dem att leva i kärlek och frid, i ömsesidig trohet, gemenskap och aktning för varandra.
Inneslut dem i din nåd och kraft (och låt barnen för dem bli till glädje och hjälp)
Och giv dem efter detta livet en evig salighet.
Genom din Son, Jesus Kristus, vår Herre.
Amen.