Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Bibelstudier

Vad står det egentligen? Och vad betyder Bibelns texter för mig idag? Att läsa och fundera över Bibelns ord tillsammans med andra är både utvecklande, spännande och roligt! I församlingarna finns flera tillfällen till bibelsamtal.

Kontakt Skara pastorat

Skara pastorat
Malmgatan 3A, 532 31 Skara
bg 460-5465 pg 118706-1
org.nr. 252003-2869

Kyrkans Hus, Skara
Besöksadress:  Malmgatan 3B, Skara
tel. 0511-265 00  mail: Skara pastorat
Exp. öppen helgfri månd-fred 10.00-12.00