Bildspel Skara domkyrka
Foto: Skara pastorat

Skattkammaren

I domkyrkan finns många "skatter" i form av vackra monument, gravhällar och stenreliefer. I sin ägo har domkyrkan dessutom kalkar och mässhakar från en svunnen tid. En del av dessa skatter förvaras av praktiska skäl inte i domkyrkan. De flesta finns dock att beskåda på Västergötlands museum eller Stifts- och landsbiblioteket.

Relieftavlor
I södra sidkoret finns fyra romanska stenrelieftavlor från 1100-talets mitt. De är påtagliga minnen från den romanska kyrkan. Den första reliefens visar Adam och Eva som förvisas från Edens lustgård. Den andra reliefen föreställer Herodes gästabud där den stekta tuppen blir levande född. Den tredje reliefen visar hur påven Gregorius får visdomsord viskade i örat av den helige Ande i form av en vit duva. Den fjärde reliefen är alltför skadad för att man ska kunna se vad den föreställer.

Brynolfskåpan
Biskop Brynolf Algotssons (1278 - 1317) mässhake är vävd i ett ursprungligen rödviolett siden och smyckad med 30 broderade figurer i silke och guld. Figurerna föreställer Kristus och Maria, apostlar, helgon och änglar. Mässhaken tillverkades sannolikt i Paris.

Sunekalken
När kryptan hittades 1949 fann man ett nattvardskärl. Kalken kallas Sunekalken eftersom det står "Sune gjorde mig" på latin, på den. Denna kalk är från 1100-talet. Tillsammans med Adalvardskalken är Sunekalken med patén de äldsta påträffade silverföremålen i Norden från en kristen grav i en kyrka.

Adalvardskalken
Enligt flera källor påbörjade biskop Adalvard den äldre (dör 1064) byggandet av domkyrkan i Skara där han också fick sin grav.
Ett av Skandinaviens äldsta och märkligaste gravfynd är den lilla gravkalken i silver med en höjd på cirka 6 centimeter, som sedan länge tillhör domkyrkan.

Skaramissalet
Denna bok kallas Skaramissalet. Den användes som mässbok
i domkyrkan under större delen av medeltiden. Sannolikt är Skaramissalet den äldsta bok som skrivits i Sverige.  
Nu finns en intressant bok om Skaramissalet där själva Missalet finns avbildat i faximil. "Skaramissalet" finns att köpa på Domkyrkans bokbord.

Soopska kalken
Den soopska kalken är en verklig klenod som domkyrkan har i sin ägo. Den är helt i guld och smyckad med emalj och 60 diamanter.
Nattvardskalken skänktes genom ett testamente 1636 av överste Erik Soop. Kalkens vikt är 772 gram och den är tillverkad i Amsterdam. Till den hör en patén (oblattallrik) i guld.


Bo Beskows fönster
Vår egen tids främsta bidrag till domkyrkan är glasmosaik-fönstren i koret som är gjorda av konstnären Bo Beskow. Dessa tillverkade han i samarbete med glasmästaren Gustav Ringström under åren 1945 - 1976. Fönstersviten visar Bibelns alla berättelser för oss. Det största fönstret, östfönstret, heter "Ny himmel, ny jord". Fönstret bilder är hämtade ur Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken.
Bo Beskows egen mening var att följa de bibliska bilderna från begynnelsen fram till evigheten. Bo Beskow har även gjort några av domkyrkans rosettfönster.

Beskows fönster renoveras

Efter en undersökning som gjorts av fönstrens status ska de med början under våren 2023 renoveras och rengöras. Projektet är långsiktigt och kommer att pågå i omgångar under flera år. Arbetet utförs av glaskonservatorer från Uppsala Domkyrkas Glasmålningsateljé. Man plockar ut glasfönstren och sätter in provisoriska plexiglasskivor under den tid man renoverar glas och blyinfattningar.  När fönstren plockats ner fraktas de till ateljén i Uppsala för renovering för att sedan återmonteras i Skara domkyrka.

 

Domkyrkans öppettider

Skara domkyrka är öppen ​​för besök och andakt dagligen kl. 9-​​​​​​​​​​16 ​​​samt vid gudstjänster och konserter. ​Juni, juli och augusti är domkyrkan öppen dagligen kl. 9-18. 

När gudstjänster, andakter eller annan verksamhet pågår, t ex mässa, middagsbön, dop, vigsel, begravning, konsert och liknande, är det inte möjligt att gå in i våra kyrkor för att turista. Var vänlig och respektera detta!

Ibland bokas program in med kort varsel. Vill du vara alldeles säker på att kunna komma in utan att själv ha bokat kyrkan, ring strax före ditt besök och försäkra dig om att det är möjligt.

Du är alltid välkommen in och delta i det som sker i domkyrkan!

Kontakt Skara domkyrka

Boka dop och vigsel i domkyrkan:
Kyrkans hus, Skara, tel. 0511-265 00
Mejl: skara.pastorat@svenskakyrkan.se

Begravning och gravar:
Kyrkogårdsförvaltningen, tel. 0511-265 40
Mejl: skara.kgf@svenskakyrkan.se

Visning av domkyrkan:
Bokning av guidning sker via expeditionen i Kyrkans Hus tel. 0511-265 00, eller mail: skara.pastorat@svenskakyrkan.se

Besök av grupper behöver bokas, bokningsavgift 500 kr.
Guideavgift (inkl. bokningsavgift, guidning ca 45 min):
1-10 personer 50 kr/person
11-19 personer 500 kr
20-29 personer 1.000 kr
30-39 personer 1.500 kr
fler än 40 personer 2.000 kr
Barn upp till 15 år gratis.
Öppningsavgift utanför ordinarie öppettider + 500 kr.

Konfirmandgrupper och skolor utan avgift. Utanför ordinarie öppettider
+ 500 kr, extra guide vid stora grupper + 500 kr.

Snabbfakta om Skara domkyrka

Skara domkyrka har anor från 1100-talet men fick sin nuvarande höggotiska prägel på 1300-talet. Den är helgad åt Sankta Maria och är Sveriges äldsta domkyrka. Här finns bland annat en medeltida krypta och en skattkammare med flera unika skatter. Glasfönstren med Bibelns berättelser är gjorda av Bo Beskow.

Kyrkan har 470 sittplatser och ca 750 personer får plats i kyrkan.