Modell gamla Skara
Foto: Per Larsson

Medeltida kyrkor i Skara

I Skara fanns tre församlingskyrkor på medeltiden, vid sidan av biskopens domkyrka.
Det var S:t Nikolai, S:t Lars och S:t Per.