Foto: Johannes Frandsen IKON

Miniorer i Ardala

Miniorerna träffas i S:ta Annagården i två grupper:
förskoleklass-åk 1 på tisdagar kl. 14.00-16.00 och
åk 2-3 på måndagar kl. 14.00-16.00 

Inbjudan skickas ut inför varje vår- och hösttermin.
Om du saknar inbjudan, kontakta Eva Johansson som är ledare för Miniorerna.

Miniorer i Ardala

Tid: Måndagar och Tisdagar kl. 14.00-16.00
Plats: S:ta Annagården, Ardala

Kontakt Eva Johansson

tel: 0511-265 23
sms: 0733-58 89 16
mail: eva.e.johansson@svenskakyrkan.se