Marums kyrka
Foto: Inger Lidén

Marums kyrka

Vid Flians strand i Marum ligger en liten stenkyrka med torn i trä. Kyrkan i Marum är en av Skara stifts äldsta. Kyrkans äldsta delar härrör från 1130-40 tal. från denna tid återstår ännu långhuset. Tornet från samma tid kan från början ha varit en fristående klockstapel. Långhuset förlängdes och ett korparti tillbyggdes 1783-85. Sakristian tillbyggdes i mitten av 1800-talet.

Vid restaureringen 1932-33 fick inredningen den ålderdomliga karaktär som återspeglas i en ännu bevarad altaruppsats i barock från 1698. En järnbeslagen medeltida dörr finns bevarad. Kalkmålningar, bland annat en medeltida freskomålning samt draperimålningar från 1700-talet på väggarna har vid restaureringen framtagits och konserverats. Dopfunten i sandsten med skulpterade drakar eller djävlar är från 1100-talet. I kyrkan finns en illa skadad trämadonna från 1300-talet, ursprungligen ett mycket förnämligt arbete, troligen inhemskt.

Snabbfakta om Marums kyrka

Den lilla stenkyrkan i Marum är en av de äldsta kyrkorna i Skara stift, byggd på 1130-40-talet. Trots att kyrkan än idag är liten har den byggts till på 1700-talet och fick sakristia på 1800-talet. Kyrkan har en medeltida freskomålning och draperimålningar från 1700-talet.

I Marums kyrka får knappt 50 personer plats.

Kontakt Marums kyrka

Boka dop och vigsel:
Kyrkans hus, Skara, tel. 0511-265 00

Begravning och gravar:
Kyrkogårdsförvaltningen, tel. 0511-265 40

Besöka kyrkan utanför gudstjänsttid:
Tomas Ernås tel. 079-053 83 97

Vill du veta mer om Marums kyrka?

Mer om Marums kyrka finns att läsa i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Klicka här!