Meny

Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltningen ansvarar för skötsel och underhåll av Skara pastorats alla fastigheter.

I uppdraget ingår att förvalta Skara pastorats rika kulturarv. Att med varsamhet värna om våra kulturskyddade kyrkor och kulturmiljöer på ett sätt som är hållbart över tid.

För att minska miljöbelastningen i våra fastigheter pågår ett arbete med att miljödiplomera verksamheten. Vi värnar om en god hushållning med naturresurser och energi. All upphandlad energi är förnybar. Vi ställer höga miljökrav på våra leverantörer och vår målsättning är att vara en god förebild som förvaltare. 

Kontakt Fastighetsförvaltning

Besöksadress: Marie kyrkogård, Axvallagatan, 532 37 Skara
Postadress: Malmgatan 3A, 532 31 Skara

Fastighet- och kyrkogårdsschef:
Tillförordnade under rekrytering:
Linda Florin tel: 0511-265 44
mail: linda.florin@svenskakyrkan
Jan Kristiansson tel. 0511-265 46
mail: jan.kristiansson@svenskakyrkan.se

Fastighetsvaktmästare:
Jan Kristiansson tel. 0511-265 46
mail: jan.kristiansson@svenskakyrkan.se
Shadi Ilia tel. växel 0511-265 40