Foto: John Fahlnaes

Skärvs kyrka

Vid slutet av 1100-talet uppfördes en absidkyrka av sten vars långskepp mätte 9 x 6 meter. Fram till 1775 kunde förnäma personer gravsättas i kyrkan.
Absidkyrkan förföll och 1785 beslöt man att uppföra en ny kyrka. Byggmästare Sven Westman fick uppdraget att bygga kyrkan. Hela den gamla kyrkan revs med undantag för delar av norra väggen. 1788 lades den första stenen till den nya kyrkan. Byggnadsmaterial togs bland annat från Axvalla slotts ruiner. Den nya kyrkan invigdes 1791.

Den nuvarande kyrkan har gustaviansk karaktär med brutet, valmat tak över långhuset och torn med hjälmformig huv med lanternin. I vapenhuset har flera gamla gravstenar placerats. Dopfunten, gjord i kalksten, är skänkt till kyrkan 1935 av prosten Gustav Håård. Fram till 1860 pryddes altaret av två altartavlor som nu hänger på södra och norra väggen. Altaret fick istället ett enkelt träkors. 1914 tillkom den nuvarande altartavlan, målad av Louise af Geijerstam och skänkt av familjen Flack på Prinshaga.

Av kyrkans klockor är den äldsta, storklockan, från 1652. Den mindre klockan är från 1847. Oblatasken är från 1677. Kyrkans orgel installerades 1939.

Den omgivande vackra kyrkogården sluttar ner mot Bysjön.
Författarinnan Sophie von Knorring är begravd på kyrkogården.

Snabbfakta om Skärvs kyrka

Skärvs kyrka byggdes på 1700-talet i gustaviansk stil. Den ligger vackert vid Bysjön. Sin altartavla fick kyrkan 1914. Två äldre altartavlor pryder varsin långvägg.

I Skärvs kyrka finns plats för 165 personer.

Kontakt Skärvs kyrka

Boka dop och vigsel:
Kyrkans hus, Skara, tel. 0511-265 00

Begravning och gravar:
Kyrkogårdsförvaltningen, tel. 0511-265 40

Besöka kyrkan utanför gudstjänsttid:
Lena Ringdahl tel. 070-253 54 73

Vill du veta mer om Skärvs kyrka?

Mer om Skärvs kyrka finns att läsa i Riksantikvarieämbetets bebyggelseregister. Klicka här!